Samenwerking duurzame sojaproductie Brazilië succesvol

12 november 2013

Dankzij een vierjarig ondersteuningsprogramma van Solidaridad zijn 163 sojaboeren in het zuidoosten van Brazilië als eerste gezinsboeren in Zuid-Amerika RTRS-gecertificeerd. Het programma wordt gesteund door een aantal partijen waaronder FrieslandCampina als onderdeel van hun ambitie om de sojaketen te verduurzamen. De RTRS-certificering betekent dat deze boeren produceren volgens internationale afspraken voor verantwoorde productie van soja gemaakt door de ronde tafel voor verantwoorde soja (RTRS).

 

In 2006 spraken (Friesland)Campina, Wereld Natuur Fonds, Stichting Natuur & Milieu en Solidaridad af samen te werken aan verduurzaming van soja. Als onderdeel hiervan investeerde FrieslandCampina de afgelopen jaren in verduurzaming van kleinschalige sojaboeren in India en Brazilië. Dit past in de strategische doelstelling van FrieslandCampina om te streven naar duurzame productieketens.

Soja is een belangrijk ingrediënt van het mengvoer dat koeien en varkens krijgen. De Nederlandse veehouderij gebruikt jaarlijks in het veevoer twee miljoen ton sojameel die voor meer dan 80% uit Brazilië en Argentinië komt. De Nederlandse veehouderij wil in 2015 100% verantwoorde soja gebruiken. Soja is de snelst uitbreidende landbouwgrondstof in de wereld en de uitbreiding van sojavelden gaat vaak ten koste van natuur en van land van lokale gemeenschappen.