DSGC presenteert ‘Leadership and Corporate Governance for Sustainable Growth Business Models’

12 november 2013

Vandaag heeft de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) haar tweede publicatie gepresenteerd tijdens een bijzonder evenement bij EY in Amsterdam. Paul Polman (CEO, Unilever), Feike Sijbesma (CEO, DSM), Camiel Eurlings (CEO, KLM), Bernard Wientjes (Voorzitter, VNO-NCW), Trude Maas (commissaris) en Jan Peter Balkenende (Partner, EY) deelden hun ervaringen met een publiek, dat bestond uit 130 bestuurders uit het bedrijfsleven en de overheid. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) sprak speciaal voor het evenement een videoboodschap in. Ook diverse multi-stakeholder organisaties en de wetenschap waren goed vertegenwoordigd.

Integreren en opschalen
Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC en partner bij EY: “Als duurzaam en verantwoord ondernemen – corporate responsibility – niet goed is geïntegreerd in de corporate governance structuur, is er geen continuïteit. Een toegewijde CEO kan zich als individu wel verdiepen in de kansen en verantwoordelijkheden rondom thema’s als klimaatverandering, grondstoffenschaarste, gezondheid of mensenrechten. Maar corporate responsibility wordt pas serious business als het óók goed geïntegreerd wordt in de manier waarop ondernemingen dagelijks worden bestuurd en het draagvlak breed is. Welke concrete rollen vervullen commissarissen, bestuurders en medewerkers daarbij? De publicatie geeft antwoord op precies die vraag.”
De publicatie presenteert een model waarin acht dimensies van corporate governance worden onderscheiden; elk geïllustreerd met concrete praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld over de duurzaamheidsstrategie van FrieslandCampina.
“FrieslandCampina werkt hard aan het uitrollen van de duurzaamheidsstrategie en het betrekken van medewerkers en leden-melkveehouders bij het uitvoeren ervan. Samen met onze leden-melkveehouders en medewerkers, bouwt FrieslandCampina een excellente duurzame business case. Als we slagen, hebben we echt impact op de markt en de maatschappij als geheel”, zegt Cees ’t Hart, CEO FrieslandCampina.

Praktisch
Het event bruiste niet alleen van inspiratie. Er werden vooral ook praktische tips uitgewisseld. Bijvoorbeeld: hoe kunnen commissarissen hun invloed aanwenden om duurzaam en verantwoord ondernemerschap te integreren in de ‘core business’ van de organisatie? Hoe werkt geïntegreerde verslaggeving in de praktijk? Hoe kunnen stakeholders worden betrokken bij het maken van keuzes in beleid? Wat voor prikkels kunnen worden ingezet om in de bedrijfscultuur een lange termijn oriëntatie te stimuleren? Hoe kunnen de ‘tone at the top’ vanuit het hogere management en de ‘bottom-up’ creativiteit op de werkvloer elkaar versterken? Deze vragen zijn slechts een greep uit de onderwerpen in de publicatie, die gratis is te downloaden. www.ey.nl/DSGCpublication

Dutch Sustainable Growth Coalition
De coalitie brengt de acht Nederlandse multinationals samen: Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en HEINEKEN. De gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houdt met maatschappelijk rendement. De Dutch Sustainable Growth Coalition, voorgezeten door Jan Peter Balkenende, wordt gefaciliteerd door EY en gesteund door VNO-NCW.