FrieslandCampina garantieprijs november 44,00 euro

4 november 2013

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk van november 2013 bedraagt 44,00 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs van november ligt hiermee 1,75 boven het niveau van oktober (42,25 euro).

De stijging van de garantieprijs is het gevolg van te verwachten hogere melkprijzen van de referentiebedrijven door verdere prijsstijgingen van met name kaas en melkproducten in Duitsland en de te lage inschatting van de garantieprijs in oktober. De eiwitprijs stijgt in november naar 7,60 euro per kilo (oktober 2013: 7,03 euro). De vetprijs daalt naar 4,70 euro per kilo (oktober 2013: 4,76).

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw.

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

 

2013

2013

2012

2012

november 44,00 39,04 35,00 33,52
oktober  42,25 38,55 32,75 33,38
september 41,50 38,13 32,00 33,44
augustus 40.00 37.71 32.00 33.63
juli 40,00 37,39 32,00 33,86
juni 40,00 36,95 32,00 34,17
mei  39,50  36,34  32,75  34,60
april 37,00 35,55 33,75 35,06
maart 34,50 35,07 34,25 35,50
februari 35,00 35,35 35,75 36,13
januari 35,70 35,70 36,50 36,50

2012

 2012

2011

 2011

december 36,90 33,80 35,75 36,13

 

Vet- en eiwitprijs per maand
in euro

Prijs per kilo vet

Prijs per kilo eiwit

 

 2013

 2012

 2013

 2012

november 4,70 3,62 7,60 6,39
oktober 4,76 3,55 7,03 5,83
september 4,71 3,07 6,90 6,25
augustus 4,76 2,93 6,41 6,43
juli 4,66 2,85 6,53 6,52
juni 4,63 2,71 6,56 6,69
mei  4,18  3,05  6,98  6,46
april 3,69 3,43 6,87 6,27
maart 3,69 3,74 6,15 6,02
februari 3,76 3,88 6,20 6,27
januari 3,77 4,01 6,39 6,32

 

 2012

 2011

 2012

 2011

december 3,66 4,36 6,86 6,16