FrieslandCampina en Rabobank stimuleren lokale melkveehouderij in Indonesië en Vietnam

16 oktober 2013

FrieslandCampina en Rabobank stimuleren lokale melkveehouderij in Indonesië en Vietnam met educatie en betaalbare financieringen. Dit heeft Cees ’t Hart, ceo van Royal FrieslandCampina, in aanwezigheid van Koningin Máxima tijdens de opening van het FrieslandCampina Innovation Centre bekend gemaakt.

Door de inzet van kennis en kunde en het verstrekken van financieringen tegen relatief gunstige voorwaarden ondersteunen FrieslandCampina en Rabobank de lokale veehouders. Op deze wijze verwachten zij de kwaliteit van de lokale melkveehouderij te verbeteren. De financieringen zijn bedoeld voor de aankoop van koeien, verbetering van het stalklimaat en biogasinstallaties. FrieslandCampina neemt de melk af. De rente en aflossing worden ingehouden op het melkgeld, zodat de melkveehouders beetje bij beetje hun schuld aflossen. Boeren worden eveneens getraind om meer en kwalitatief betere melk te produceren.

Cees ’t Hart, ceo Royal FrieslandCampina: ”Koningin Máxima heeft ons tijdens een bezoek aan FrieslandCampina Vietnam in 2011 op het idee gebracht om naast educatie ook een vorm van financiering aan te bieden.”

Piet Moerland, ceo Rabobank: “Via Rabobank Foundation en Rabo Development geven wij boeren in ontwikkelingslanden toegang tot financiering. Een samenwerking met FrieslandCampina is van grote meerwaarde voor de melkveehouderij in Indonesië en Vietnam.”

Vakmanschap van boeren vergroten
De projecten sluiten naadloos aan op het zogeheten Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid-programma (FDOV) waar FrieslandCampina in het kader van haar Dairy Development Programme bij is aangesloten. Zij werkt daarbij samen met o.a. Wageningen University en Agriterra. Het programma heeft tot doel het vakmanschap van boeren te vergroten, waardoor ze efficiënter werken en een betere kwaliteit melk afleveren. Daardoor kunnen ze hun inkomen verbeteren.

Ook de expertise van Rabobank kan hierbij goed ingezet worden. Als leidende food & agribank bouwt Rabobank actief aan een duurzame voedselproductie en -voorziening. Kleine boerenproducenten in ontwikkelingslanden en opkomende economieën spelen hierbij een belangrijke rol. Hun potentieel kan wereldwijd veel beter benut worden indien zij toegang krijgen tot financiering en kennis.

Het gaat om een totale investering van 22 miljoen euro, waarvan FrieslandCampina alles bij elkaar 12 miljoen euro voor haar rekening neemt. Vanuit FrieslandCampina zijn dagelijks ongeveer dertig medewerkers en leden-melkveehouders direct of indirect betrokken bij het Dairy Development Programme.