Cees ’t Hart nieuwe commissaris bij KLM

14 oktober 2013

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. heeft vandaag bekendgemaakt dat haar raad van commissarissen heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van Cees ‘t Hart tot commissaris van de vennootschap. Dit voornemen zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014 in april volgend jaar.

Cees ‘t Hart vult de vacature in die per gelijke datum in de raad ontstaat door het vertrek van Kees Storm uit de raad wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar.

CEO FrieslandCampina
Cees ‘t Hart (1958) is sinds 2009 chief executive officer van Koninklijke FrieslandCampina N.V.. Alvorens hij in 2008 bij FrieslandCampina in dienst trad, bekleedde de heer ’t Hart diverse internationale managementposities binnen Unilever, onder andere als Vice President Foods Asia Pacific in Singapore, CEO Unilever Poland en CEO Lever Fabergé Italy. Hij is voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie en voorzitter van de Nederlandse Topsector Agri&Food.