De gezondheidscampagne van FrieslandCampina Vietnam

8 oktober 2013

Na een lange reis zijn de twee miljoen melkpakjes die FrieslandCampina Vietnam in de zomer van 2013 heeft verstuurd, aangekomen bij de doelgroep: moeders en kinderen veelal woonachtig op het platteland. Het initiatief is een goed voorbeeld van het belang dat FrieslandCampina hecht aan verbetering van de voeding, de gezondheid en het welzijn van kinderen in Vietnam.

Volgens het in 2013 gehouden onderzoek Southeast Asia Nutrition Survey (SEANUTS), dat FrieslandCampina samen met lokale onderzoeksinstituten heeft uitgevoerd, heeft meer dan 50% van de Vietnamese kinderen een onevenwichtig voedingspatroon en komt ondervoeding veel vaker voor bij kinderen die op het platteland wonen dan bij stadskinderen. Om daar verandering in te brengen, heeft FrieslandCampina Vietnam een campagne opgezet onder de titel “twee miljoen melkpakjes”. Ook is een begin gemaakt met de organisatie van 90 voedingsfestivals. Op die manier wil FrieslandCampina een bijdrage leveren aan de het verbeteren van de kennis van voeding bij ouders in plattelandsgebieden en de ontwikkeling van Vietnamese kinderen. Eind augustus had de campagne al meer dan 800 dorpen en gehuchten bereikt en waren er ongeveer 70 voedingsfestivals georganiseerd waaraan ruim 130.000 moeders verspreid over het hele land hebben deelgenomen.

De campagne ‘twee miljoen pakjes melk’ laat zien dat plattelandskinderen behoefte hebben aan melk en dat hun ouders de informatie zeer waarderen. Vooral op het platteland en in afgelegen gebieden groeien kinderen veelal nog volgens de tradities op. Armoede en gebrek aan informatie spelen vaak een rol bij de beslissingen die ouders nemen. Veel moeders die naar de festivals kwamen, wilden dan ook graag meer weten over gezonde en betaalbare voeding voor hun kinderen. Medewerkers van FrieslandCampina Vietnam zijn bij veel gezinnen langs geweest om meer te weten te komen over het verwachtingspatroon van de ouders. Daarnaast hebben Voedingsdeskundigen moeders ook advies gegeven om hen te helpen de voeding die zij aan hun kinderen geven te verbeteren.