FrieslandCampina, FNV en CNV bereiken principeakkoord over verlenging Sociaal Plan

3 oktober 2013

FrieslandCampina en de vakbonden hebben met inbreng van de medezeggenschap de afgelopen periode overleg gehad over een nieuw Sociaal Plan voor de ruim 6.500 werknemers (fte) van de zuivelonderneming in Nederland. De partijen zijn overeengekomen dat het huidige Sociaal Plan verlengd wordt met 2 jaar. Het huidige Sociaal Plan van FrieslandCampina is direct na de fusie in 2009 overeengekomen en loopt eind van dit jaar af.

Dit betekent dat het huidige Sociaal Plan met als uitgangspunt ‘van werk naar werk’ tot en met 2015 van toepassing blijft. Bovendien is het aangevuld met afspraken over de verhuiskostenvergoeding, de interne herplaatsing en de nieuwe AOW-leeftijd.
  
Net als in 2009 kan De Unie zich niet vinden in de uitwerking van het Sociaal Plan en zal daarom niet tekenen. FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen zijn de ondertekenaars van het Sociaal Plan en leggen dit principeakkoord positief voor aan hun leden.