Sojaproductie India 54% hoger en inkomen boeren verdubbeld

25 september 2013

In India is het 30.000 boeren gelukt hun sojaproductie fors te verhogen en milieuomstandigheden van de teelt te verbeteren. Bovendien ging tegelijk de levensstandaard van boeren, arbeiders en hun familie aanzienlijk omhoog. Dit blijkt uit een onafhankelijke impactstudie naar het boeren-ondersteuningsprogramma van non-profit organisatie Solidaridad gesteund door onder andere FrieslandCampina en CONO Kaasmakers.

Onafhankelijk onderzoek toont indrukwekkend resultaat
Het rapport van onderzoeksbureau MART in India toont aan dat de activiteiten na drie jaar grote impact hebben gehad. Meer dan 30.000 kleinschalige sojaproducenten zijn getraind om te werken volgens de principes van de internationale ronde tafel voor verantwoorde soja, RTRS.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Verhoging van productie met gemiddeld 54%
  • Gebruik van chemische meststoffen daalde met gemiddeld 23%
  • Gemiddeld inkomen steeg van 540 naar 1.280 euro per jaar
  • Kinderarbeid is gedaald van 53% naar 17%
  • Meer boeren planten bomen. Van 33% naar 81%

 

De resultaten van het project zijn boven verwachting en werpen een ander licht op de vaak negatieve discussie over soja in Nederland, zegt Gert van der Bijl, internationaal programma manager soja bij Solidaridad: “Ik ben blij en trots dat we hier nu aantonen dat door samen te werken tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven we ook op verantwoordere wijze soja kunnen produceren en dat boeren in India hier ook enorm van profiteren”.

De deelnemende boeren aan het project in India zijn deels RTRS-gecertificeerd en deels niet.

Boerenondersteuning
Van 2009-2012 organiseerde Solidaridad met lokale Indiase organisaties een groot ondersteuningsprogramma in 17 districten van Madhya Pradesh, de belangrijkste sojastaat in India. Meer dan 30.000 kleinschalige sojaproducenten zijn getraind. Samen met lokale partners kregen boeren demonstraties en trainingen om effectiever met hun land om te gaan.  Belangrijk was beter zaad, betere zaaimethoden en het gebruik van bio meststoffen. Boeren bleken bovendien trots te zijn op hun sociaal verantwoorde manier van werken, waardoor vrouwen evenveel zijn gaan verdienen als mannen.

“Een prachtig resultaat”, aldus Frank van Ooijen, Corporate Director CSR bij FrieslandCampina. “Wij hebben dit project in India dan ook van harte ondersteund. FrieslandCampina heeft een actief beleid om kleine boeren te ondersteunen om de lokale melkveehouderij op een hoger niveau te brengen. Wij werken daarin actief samen met maatschappelijke organisaties, zoals Solidaridad als het gaat om het verduurzamen van de sojaketen. Het resultaat van dit project laat zien dat deze aanpak werkt”.

In de periode 2009 – 2012 werden de activiteiten in India activiteiten ondersteund door de Nederlandse zuivelbedrijven FrieslandCampina en CONO Kaasmakers. In 2006 spraken (Friesland)Campina, WNF, Stichting Natuur en Milieu en Solidaridad af samen te werken aan verduurzaming van de soja. Samen met Solidaridad investeerde Friesland Campina jaren in verduurzaming van kleinschalige sojaboeren in India en Brazilië.

 

Soja belangrijk krachtvoer voor Nederlandse koeien
Het menu van koeien bestaat voor 80 procent uit gras, kuilgras en mais. Daarnaast krijgen koeien aanvullend ‘mengvoer’ om tekorten in energie en eiwit op te vangen. Soja is hiervoor een belangrijk ingrediënt. De Nederlandse veehouderij wil in 2015 zorgen voor 100% verantwoorde soja. Soja is de snelst uitbreidende landbouwgrondstof in de wereld en de uitbreiding van sojavelden gaat vaak ten koste van natuur en van land van lokale gemeenschappen.