FrieslandCampina kiest voor nieuwe geografische indeling

24 september 2013

Met ingang van 1 oktober 2013 verdeelt FrieslandCampina haar consumentgerichte activiteiten over twee business groups: Consumer Products Asia en Consumer Products Europe, Middle East & Africa. Met de nieuwe geografische indeling kan de groei in Azië en Afrika beter worden gefaciliteerd. Voorheen waren de activiteiten verdeeld over de business groups Consumer Products Europe en Consumer Products International. In het laatste genoemde onderdeel vielen alle activiteiten buiten Europa. Deze organisatorische verandering past in de strategische koers route2020.

Door Azië onder te brengen in een aparte business group Consumer Products Asia kan beter en sneller worden ingespeeld op de continu veranderende marktomstandigheden, de groei van de activiteiten en de specifieke behoeften van Aziatische klanten en consumenten. Bovendien is het eenvoudiger de productcategorieën, klantbenadering en marketingactiviteiten in de verschillende landen in de regio met elkaar in lijn te brengen.

 Door het samenbrengen van de activiteiten van FrieslandCampina in Europa, het Midden-Oosten en Afrika in één business group kan worden geprofiteerd van de regio-overstijgende consumentenvoorkeuren voor merkproducten en bepaalde soorten zuivel. Daarbij zal de focus komen te liggen op de uitbouw van toegevoegde waarde producten in het bereik van geëvaporeerde melk, kaas en kindervoeding. Daarnaast
biedt het een aantal praktische voordelen op het gebied van aansturing, omvang, complexiteit en logistiek.

FrieslandCampina WAMCO Nigeria, FrieslandCampina Middle East, FrieslandCampina West Africa en FrieslandCampina Leeuwarden zullen vanuit Consumer Products International overgaan naar Consumer Products Europe, Middle East & Africa.

Taken en verantwoordelijkheden.
De organisatorische veranderingen hebben tot gevolg dat enkele taken en verantwoordelijkheden veranderen. Freek Rijna zal als Chief Operating Officer verantwoordelijk zijn voor Consumer Products Asia en blijft werken vanuit Singapore. Gregory Sklikas zal als Executive Director verantwoordelijk zijn voor Consumer Products Europe, Middle East & Africa en blijft werken vanuit Amersfoort.