FrieslandCampina garantieprijs september 41,50 euro

2 september 2013

De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk van september 2013 bedraagt 41,50 euro per 100 kilo melk. De garantieprijs van september ligt hiermee 1,50 boven het niveau van augustus (40,00 euro).

De stijging van de garantieprijs is het gevolg van te verwachten hogere melkprijzen van de referentiebedrijven door verdere prijsstijgingen van melkpoeders, boter en kaas. De eiwitprijs stijgt in september naar 6,90 euro per kilo (augustus 2013: 6,41 euro). De vetprijs daalt naar 4,71 euro per kilo (augustus 2013: 4,76).

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw.

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

 

2013

2013

2012

2012

september 41,50 38,13 32,00 33,44
augustus 40.00 37.71 32.00 33.63
juli 40,00 37,39 32,00 33,86
juni 40,00 36,95 32,00 34,17
mei  39,50  36,34  32,75  34,60
april 37,00 35,55 33,75 35,06
maart 34,50 35,07 34,25 35,50
februari  35,00  35,35  35,75  36,13
januari  35,70  35,70  36,50  36,50

2012

 2012

2011

 2011

december  36,90  33,80  35,75  36,13
november  35,00  33,52  37,25  36,82
oktober  32,75  33,38  37,00  36,78

 

Vet- en eiwitprijs per maand
in euro

Prijs per kilo vet

Prijs per kilo eiwit

 

 2013

 2012

 2013

 2012

september 4,71 3,07 6,90 6,25
augustus 4,76 2,93 6,41 6,43
juli 4,66 2,85 6,53 6,52
juni 4,63 2,71 6,56 6,69
mei  4,18  3,05  6,98  6,46
april 3,69 3,43 6,87 6,27
maart 3,69 3,74 6,15 6,02
februari 3,76 3,88 6,20 6,27
januari 3,77 4,01 6,39 6,32

 

 2012

 2011

 2012

 2011

december 3,66 4,36 6,86 6,16
november 3,62 4,49 6,39 5,94
oktober 3,55 4,54 5,83 5,80