Ledenraad FrieslandCampina stemt in met investering van 245 miljoen euro in uitbreiding Borculo en Leeuwarden

29 augustus 2013

De Ledenraad van FrieslandCampina heeft ingestemd met de bouw van een nieuwe fabriek voor kindervoeding en ingrediënten in Borculo en met de vervanging en uitbreiding van de verwerkingscapaciteit voor geëvaporeerde melkproducten in Leeuwarden. Het gaat daarbij om eerder aangekondigde plannen. In Borculo bedraagt de investering 135 miljoen euro en in Leeuwarden 110 miljoen euro. Deze investeringen komen bovenop de in totaal 200 miljoen euro aan investeringen waartoe FrieslandCampina eerder in de eerste helft van 2013 heeft besloten. Met de uitbreidingen levert FrieslandCampina niet alleen een bijdrage aan de regionale werkgelegenheid, maar ook aan een verdere versterking van de Nederlandse exportpositie voor zuivelproducten.

Het is de bedoeling dat er in Borculo naast de bestaande vestiging een nieuwe fabriek komt met een sproeidroogtoren voor de productie van kindervoeding en ingrediënten.
Met de vervanging en uitbreiding van de processingcapaciteit in Leeuwarden speelt FrieslandCampina in op de groeiende vraag naar geëvaporeerde melkproducten in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Bij de bouw wordt gebruik gemaakt van technische en duurzame innovaties, zoals indampers waarbij de warmte meerdere malen wordt hergebruikt. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing in de energiekosten.  

Investeringen eerste helft 2013
De bovengenoemde twee investeringen komen bovenop de in totaal 200 miljoen euro aan investeringen waartoe FrieslandCampina in eerste helft van 2013 al heeft besloten. Daarin zijn de uitbreiding van de productiecapaciteit voor kindervoeding bij FrieslandCampina Domo in Borculo (40 miljoen euro), de verbetering van de productielocatie in Samrong in Thailand (13 miljoen euro) en de uitbreiding van de productiecapaciteit van FrieslandCampina Butter in Den Bosch (7 miljoen euro) de belangrijkste. De overige investeringen betreffen vernieuwingen en uitbreidingen van diverse productielocaties. Deze worden allemaal in de komende jaren gerealiseerd.

Uitbreidingen eerste helft 2013
In de eerste helft van dit jaar is er een aantal uitbreidingen afgerond. Zo is bijvoorbeeld bij FrieslandCampina Cheese in Workum de kaasproductiecapaciteit verdubbeld naar 120.000 ton per jaar. Voor de verwerking van de wei, die beschikbaar komt bij de productie van kaas, is de naastgelegen productielocatie van FrieslandCampina Domo uitgebreid met een nieuwe duurzame installatie voor het indikken van wei tot droge stof, een belangrijk ingrediënt voor onder andere kindervoeding. Ook is het FrieslandCampina Innovation Centre in Wageningen in juli 2013 opgeleverd. Het Innovation Centre met onderzoeksfaciliteiten, laboratoria, proeffabriek en kantoren wordt op 16 oktober a.s. officieel geopend.

Strategie route2020
De uitbreidingen passen in de groeistrategie van FrieslandCampina, route2020. Doel van de investeringen is te profiteren van de toenemende vraag naar producten met toegevoegde waarde én om de verwachte toename van de hoeveelheid melk van de leden-melkveehouders, door het wegvallen van de EU-melkquota in 2015, te kunnen verwerken. Vorig jaar investeerde FrieslandCampina in totaal 423 miljoen euro in de uitbreiding van haar verwerkingscapaciteit.

Efficiënt en duurzaam
FrieslandCampina streeft naar efficiënte en duurzame productieketens. Dat begint bij een duurzame melkveehouderij en de inkoop van duurzame grondstoffen, maar ook bij productielocaties door het terugdringen van het gebruik van energie, water en afvalwater. FrieslandCampina wil groei klimaatneutraal realiseren.