Project Fotonenboer toont energieneutraal melkveebedrijf van de toekomst

18 juni 2013

Het project Fotonenboer, dat twee jaar geleden is gestart door Courage, het Innovatienetwerk en melkveehouderij Borgman-Roeterdink, een lid-melkveebedrijf van FrieslandCampina, laat zien hoe een energieneutraal melkveebedrijf er in de toekomst uit kan zien. Sinds het begin van dit jaar is het een leerbedrijf van FrieslandCampina. Samen met dit leerbedrijf kan FrieslandCampina de meest recente ontwikkelingen rondom duurzame energieproductie en de opslag hiervan volgen. Tijdens een expertmeeting op 13 juni 2013 werden ervaringen gedeeld met  deskundigen uit de melkveehouderij en uit de energiesector. Aanwezig was ook Prof. Dr. Jacqueline Cramer, die een pleidooi hield voor samenwerking op het gebied van duurzame energie. Deze visie werd door de aanwezigen gedeeld.

Melkveebedrijf Borgman-Roeterdink, Fotonenboer, heeft ervaring met zonnepanelen, zonnecollectoren, stroomopslag, innovatieve LED-verlichting en er zijn plannen voor kleinschalige windmolens. Voor grootschalige decentrale energieproductie is echter lokale energieopslag een belangrijke voorwaarde.

Klimaatneutrale groei
FrieslandCampina wil klimaatneutraal groeien en honderd procent duurzame energie gebruiken in 2020, bij voorkeur geproduceerd op bedrijven van eigen leden-melkveehouders. Om dit te stimuleren kunnen leden-melkveehouders die groene energie produceren groencertificaten aan FrieslandCampina verkopen. Naast efficiënter gebruik van energie werkt de onderneming aan de reductie van broeikasgasemissies. Ten opzichte van 1990 wil de zuivelonderneming in 2020 30% minder broeikasgas uitstoten. FrieslandCampina haalt inmiddels 40% van zijn stroombehoeften in Nederland als groene stroom van haar leden-melkveehouders.