FrieslandCampina Leeuwarden: 100 jaar wereldwijd ondernemerschap

17 juni 2013

FrieslandCampina Leeuwarden bestaat dit jaar 100 jaar. 33 zuivelcoöperaties richtten in 1913 de Coöperatieve Condensfabriek Friesland [CCF] op, een van de voorlopers van het huidige FrieslandCampina. De condensfabriek is in één  eeuw tijd uitgegroeid tot een zuivelreus waar jaarlijks 1 miljard kilo melk – een negende van alle melk van de leden van FrieslandCampina – wordt verwerkt tot melkpoeder en tot 1 miljard blikjes gecondenseerde melk, die de hele wereld over gaan. Om het eeuwfeest te vieren organiseert FrieslandCampina dit jaar verschillende jubileumactiviteiten, waaronder op 20 juni 2013 een internationaal symposium dat in het teken staat van honderd jaar ondernemerschap. Later dit jaar worden er een reünie en een personeelsfeest georganiseerd en wordt er een expositie ingericht bij FrieslandCampina Leeuwarden.

 

Het begin
Hoewel het wel in de bedoeling lag, is van export van enige betekenis in de beginjaren van de CCF nog geen sprake. De Eerste Wereldoorlog en een exportverbod bemoeilijkten aanvankelijk de realisatie. Vanaf 1919 ging de eerste CCF-condens onder de merknaam Friesche Vlag naar Engeland. Vanaf dat moment vindt de gecondenseerde melk van de CCF haar weg naar alle uithoeken van de wereld. De eerste directeur Sietze Hepkema (1884-1963) blijft dat tot 1951.

Cees ’t Hart, CEO FrieslandCampina: “Door het koopmanschap en de vasthoudendheid van Sietze Hepkema, de eerste directeur van de CCF, is onze onderneming sinds de jaren twintig actief in Afrika, het Verre Oosten en Nederlands Indië. Deze groei was mogelijk omdat hij de inzichten die hij tijdens studiereizen opdeed, wist om te zetten in de praktijk. In zijn tijd vond de overgang plaats van handmatig werken naar machinale productie. Ook het laboratorium in Leeuwarden, een van de grootste in zijn soort, is er dankzij zijn vernieuwende ideeën gekomen. Sietze is een voorbeeld voor ons allemaal.”

Bekijk een korte nieuwsfilm van Omrop Fryslân.

100 jaar jong
Voor FrieslandCampina Leeuwarden is het einde van de groei nog niet in zicht. Van 2013 tot 2015 wordt er geïnvesteerd in de productielocatie om nog meer melk te kunnen verwerken en te verpakken, zodat aan de toenemende wereldvraag naar condens kan worden voldaan. De productielocatie is op zoek naar nieuwe medewerkers en ondersteunt daarom lokale initiatieven die in de opleiding van medewerkers moeten voorzien. Jarig Langhout, directeur FrieslandCampina Leeuwarden: “De vraag naar zuivel in de wereld neemt toe en wij stemmen onze groei daarop af. Daarom is er op korte termijn behoefte aan instroom van jonge, enthousiaste medewerkers. Om die reden investeert FrieslandCampina samen met andere partijen in zuivelopleidingen. De zuivelsector heeft de toekomst en wat is er leuker dan te werken bij een wereldbedrijf!”

Activiteiten in het kader van het eeuwfeest

FrieslandCampina Symposium ‘Celebrating one hundred years of international entrepreneurship’ 20 June 2013
Op 20 juni 2013 worden in Leeuwarden (inter)nationale gasten ontvangen op het FrieslandCampina Symposium ‘Celebrating one hundred years of international entrepreneurship’. Een symposium onder leiding van Charles Groenhuijsen met een programma, waarin visie, inzichten en ervaringen op het gebied van ‘international sustainable entrepreneurship’ worden gedeeld. Naast een plenair programma met sprekers van onder andere KLM, Heineken, Rabobank Nederland en FrieslandCampina zijn er verschillende themasessies met als titels: ‘The strategic triangle of water, energy and food’,  ‘The vision on chain advantages and on the future for farmers’ en ‘Strategic partnerships’.

Reünie en personeelsfeest
Op 21 september ’s middags zijn alle oud-medewerkers van de locatie Leeuwarden welkom op de reünie in de Harmonie, met Rob Kamphues als co-host naast de huidige directeur Jarig Langhout. Het gaat daarbij om medewerkers van de CCF, Friesland Frico Domo, Friesland Dairy Foods en het huidige FrieslandCampina. Voor alle huidige medewerkers is het dezelfde avond groot feest in de Harmonie.

Expositie en film
In november wordt bij FrieslandCampina Leeuwarden een expositie geopend waarin het verleden, het heden, maar ook de toekomst worden belicht. Naast het presenteren van vele oude en nieuwe foto’s, documenten en productiematerialen, wordt er een speciale jubileumfilm gepresenteerd. De expositie is ook onderdeel van een aantal speciale rondleidingen in deze periode, onder andere voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina.