Herbenoeming bestuurslid Erwin Wunnekink

12 juni 2013

Erwin Wunnekink is herbenoemd als lid van het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De ledenraad van de zuivelcoöperatie heeft dit in haar vergadering van 11 juni 2013 besloten. De herbenoeming gaat in op 17 december 2013.

Het bestuurslid is aftredend en herbenoembaar volgens het rooster van aftreden van het bestuur. De herbenoeming geldt tevens voor zijn functie als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Erwin Wunnekink maakt sinds 16 december 2009 deel uit van het bestuur. Sinds 1998 is hij lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina (en rechts-voorgangers). Hij heeft een melkveebedrijf in Haarlo.