Royal FrieslandCampina streeft naar duurzame en efficiënte productieketens

10 juni 2013

Royal FrieslandCampina streeft naar efficiënte en duurzame productieketens. Dat begint bij een duurzame melkveehouderij en de inkoop van duurzame grondstoffen, maar ook bij productielocaties door het terugdringen van gebruik van energie, water en afvalwater. FrieslandCampina wil groei op een klimaat neutrale manier realiseren door het gebruik van duurzame energie, bij voorkeur geproduceerd door ledenmelkveehouders. FrieslandCampina stimuleert leden van de zuivelcoöperatie groene energie op te wekken via windmolens, zonnepanelen of biogas.

In het kader van haar eigen doelstellingen op het gebied van energie en klimaat schaart FrieslandCampina zich achter de kabinetsdoelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020. De energie- en klimaatdoelstellingen van FrieslandCampina voor 2020 zijn daar ook op gericht. Deze zijn:

  • 20 procent energie efficiency verbetering;
  • honderd procent gebruik groene elektriciteit in 2020;
  • klimaat neutrale groei;
  • reductie van broeikasgas (convenant met de overheid).

 

Op de goede weg
Frank van Ooijen, directeur MVO FrieslandCampina: “Wij zijn blij met de publieke steun die Greenpeace afgelopen woensdag op haar website ten aanzien van FrieslandCampina ’s doelstellingen op het gebied van energie en klimaat heeft uitgesproken. Voor onze medewerkers en leden-melkveehouders wordt hiermee bevestigd dat we op de goede weg zijn en dat wordt als een geweldige steun in de rug ervaren.”

Europese doelstellingen
Verder is FrieslandCampina van mening dat hernieuwing van de Europese doelstellingen op het gebied van reductie broeikasgas, productie van duurzame energie en energiebesparing ook voor na 2020 richting 2030, past in een consistent en gestructureerd EU-beleidskader  voor klimaat en energie. Dit in het kader van de mondiale doelstelling om de temperatuurstijging in de wereld onder de 2 graden Celsius te houden.