FrieslandCampina jaarrekeningen 2012 vastgesteld en goedgekeurd door ledenraad

24 april 2013

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft dinsdag 23 april in zijn reguliere vergadering de jaarrekening 2012 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld.

De ledenraad heeft eveneens goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de jaarrekening over 2012 van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen.

Met de goedkeuring van de jaarrekening is bovendien ingestemd met een uitkering uit de winst van de onderneming als prestatietoeslag aan de leden-melkveehouders van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. van in totaal 126 miljoen euro en bijschrijving op naam van leden-melkveehouders van in totaal 84 miljoen euro aan ledenobligaties-vast.

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit 210 leden-melkveehouders. Zij vertegenwoordigen de leden uit de 21 districten van de zuivelcoöperatie in Nederland, Duitsland en België. In ruim twee weken tijd zijn de jaarcijfers in 79 districtsvergaderingen door bestuur en directie toegelicht en besproken met de leden-melkveehouders van de coöperatie.