Prognose garantieprijs 2013 circa 36,50 euro

26 maart 2013

FrieslandCampina verwacht voor het gehele jaar 2013 een garantieprijs voor leden-melkveehouders van rond de 36,50 euro per 100 kilo melk. Reden voor de fors hogere garantieprijs is de daling van de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland door droogte en de achterblijvende melkaanvoer in Europa. Over 2012 betaalde FrieslandCampina de leden-melkveehouders een garantieprijs van 33,87 euro per 100 kilo melk.

FrieslandCampina presenteerde de prognose van de garantieprijs 2013 maandagavond 25 maart op haar eerste districtsledenvergaderingen. Cees ’t Hart: “Afgelopen weken zijn de noteringen voor veel zuivelproducten snel gestegen. Met name op de Fonterra internetveiling werd meer geboden voor melkpoeders. Ook de boterprijzen stijgen snel. De voorraden zijn overal beperkt. Door de droogte in Nieuw-Zeeland en achterblijvende melkaanvoer in Europa is het aanbod beperkter dan verwacht. Dat zorgt voor snelle prijsstijgingen.”

Het lagere aanbod van boerderijmelk in combinatie met de groeiende vraag naar zuivelproducten in Azië en Afrika zorgt voor de hogere prognose van de FrieslandCampina garantieprijs voor geheel 2013. ’t Hart: ”We schatten een gemiddelde garantieprijs in van circa 36,50 euro. Voorspellen is lastig, maar er is een duidelijke opwaartse trend. Dit betekent dat wij onze verkoopprijzen moeten gaan verhogen. Op zeer korte termijn zullen we met onze klanten hierover om tafel gaan.”

Garantieprijs 2012
Over 2012 betaalde FrieslandCampina de leden-melkveehouders een garantieprijs van 33,87 euro per 100 kilo melk. De melkprijs 2012 bedroeg 36,24 euro. Het verschil ontstaat door de uitkering uit de winst van FrieslandCampina van de prestatietoeslag en uitgifte van leden-obligaties van in totaal 2,37 euro.

Melkprijs en garantieprijs
De melkprijs die FrieslandCampina op jaarbasis aan de leden-melkveehouders betaalt, bestaat uit de garantieprijs, de jaarlijkse prestatietoeslag en de uitgifte van ledenobligaties-vast (reservering op naam) bij melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent. Alle bedragen zijn exclusief btw.

De garantieprijs is het bedrag per 100 kilogram melk dat FrieslandCampina gegarandeerd uitbetaalt aan de leden-melkveehouders. De garantieprijs komt overeen met de gemiddelde jaarprijzen voor boerderijmelk, inclusief nabetaling en eventuele reservering op naam van de referentiebedrijven in Duitsland, Denemarken, Nederland en België.

Maandelijks wordt de garantieprijs ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. Een eventuele correctie op de inschatting van de melkprijzen kan in een volgende maand worden doorgevoerd.