Twee productielocaties FrieslandCampina over op windenergie

25 maart 2013

FrieslandCampina heeft – om haar doelstellingen uit het energiebeleid te realiseren – het Windpark Van Gogh in Etten-Leur geadopteerd. Het windpark, gerealiseerd door drie leden-melkveehouders en investeerders, bestaat uit vijf windturbines met een totaal vermogen van 11,5 MW (5x 2,3 MW). De door de windmolens opgewekte energie is voldoende om de productielocaties van FrieslandCampina in Maasdam en Eindhoven te laten draaien.

FrieslandCampina groeit, en doet dat klimaatneutraal. Naast efficiënter gebruik van energie werkt de onderneming aan de reductie van broeikasgasemissies. Ten opzichte van 1990 wil de zuivelonderneming 30% minder broeikasgas uitstoten. FrieslandCampina haalt inmiddels 40% van zijn stroombehoeften in Nederland als groene stroom van haar leden-melkveehouders.

De uitzending wordt de hele week t/m 29 maart 2013 herhaald en is ook te bekijken op de site van RTL Z (FrieslandCampina item start na 9 minuten).

  • Efficiënte en duurzame productieketens
    Efficiënte en duurzame productieketens
    Een efficiënte en duurzame productieketen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen