Limelco en FrieslandCampina België sluiten overeenkomst over afname hoevemelk

19 maart 2013

De Zuivelbedrijven Limelco en FrieslandCampina België hebben een overeenkomst gesloten om de afname van Belgische melk beter te kunnen afstemmen op de huidige behoefte van beide zuivelondernemingen. Het akkoord houdt in dat Limelco de afname en verwerking van de melk van circa twintig procent van de FrieslandCampina-leveranciers wil overnemen en garanderen naar de toekomst toe. Het gaat om leveranciers in Limburg, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Luik, Namen en Henegouwen. Dit maakt het voor Limelco mogelijk om zijn industriële activiteiten verder te optimaliseren. FrieslandCampina blijft de melk bij alle leveranciers in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, bij alle leveranciers van Campina-melk en bij haar leden-melkveehouders in België ophalen en verwerken. Het assortiment producten dat FrieslandCampina op de Belgische markt levert, blijft ongewijzigd.

In het kader van zijn strategische ambities, wil de Limburgse zuivelproducent Limelco zijn productie van industriële zuivelproducten, waaronder magere melkpoeders voor menselijke consumptie optimaliseren. Limelco was hiervoor op zoek naar een gespreide aanvoer van eigen melk.

FrieslandCampina wil het volume melk dat het in België afneemt van leveranciers afstemmen op de marktvraag in België. Momenteel haalt FrieslandCampina bij haar Belgische leveranciers meer melk op dan op de Belgische markt afgezet kan worden.

Limelco verzekert de betrokken leveranciers de afname en verwerking van hun melk voor een periode van meerdere jaren.

Limelco en FrieslandCampina zullen de betrokken leveranciers en de landbouworganisaties eerstdaags informeren over hun overeenkomst.

De overeenkomst wordt gesloten onder voorwaarde van vervulling van alle wettelijke en contractuele formaliteiten.