FrieslandCampina en verantwoorde soja

6 februari 2013

FrieslandCampina is een groot voorstander van de inkoop van verantwoord geproduceerde grondstoffen, zoals soja. Daarom werken we al enige tijd samen met andere ketenpartijen aan 100% verantwoorde soja in 2015. Het gaat daarbij om verantwoorde soja ingekocht uit Zuid-Amerika die niet afkomstig is uit ontboste gebieden. De hoeveelheid verantwoorde soja zal de komende jaren steeds verder toenemen.

Een paar feiten:

Herkomst
Het sojaschroot, een co-product van de sojaproductie, dat de leden-melkveehouders van FrieslandCampina hun koeien voeren, is deels afkomstig uit gebieden in Zuid-Brazilië en Argentinië die ver buiten de oerwoudzones liggen.

Aandeel sojaschroot in voedsel koe
Een koe eet vooral gras (46%) en maïs (41%), aangevuld met krachtvoer (13%). 5% van dit krachtvoer bestaat uit sojaschroot. Dat is 0,65% van wat een koe in totaal eet!

Vervanging soja door Europese eiwitgewassen
Vervanging van soja door in Europa geteelde eiwitgewassen is op zich voorstelbaar, maar nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Samen met CLM heeft FrieslandCampina hier onderzoek naar verricht. Uit dit onderzoek blijkt dat de opbrengst van de teelt van eiwitgewassen per hectare in Europa nog laag is. Om voldoende opbrengst te genereren is er dus onevenredig veel grond nodig. Grond die onttrokken moet worden aan de teelt van gewassen die voor menselijke consumptie bestemd zijn. Bovendien is de teelt van Europese eiwitgewassen in vergelijking met bijvoorbeeld suikerbieten en graan financieel niet aantrekkelijk. Voor Europese akkerbouwers is er dus vooralsnog geen aanleiding om over te stappen.

Broeikasgasemissie
Mede door de efficiënte wijze van voeren behoort de broeikasgasemissie per kilogram melk hier tot de laagste in de hele wereld. Dit heeft o.a. te maken met het gebruikte sojaschroot dat specifieke aminozuureigenschappen heeft waardoor de vertering efficiënter verloopt dan bij andere eiwithoudende grondstoffen.

Lees meer op onze pagina over maatschappelijk verantwoorde soja.