Locatiestudie wijst uit: Borculo meest geschikte locatie voor bouw nieuwe productielocatie FrieslandCampina

7 januari 2013

FrieslandCampina onderzoekt de mogelijkheden om een uitbreiding te realiseren op de eigen locatie aan de Needseweg 23 (bedrijventerrein – Hambroek II) in Borculo. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de uiteindelijke besluitvorming. Er is op dit moment nog geen sprake van een definitief besluit.

FrieslandCampina heeft een verzoek tot herziening van het desbetreffende bestemmingsplan Borculo ingediend bij de gemeente Berkelland om de voorgenomen uitbreiding mogelijk te kunnen maken.

B&W van de gemeente Berkelland willen in principe medewerking verlenen aan dit verzoek. Daartoe start binnenkort een MER (Milieu Effect Rapportage). De uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor verdere besluitvorming.

De voorgenomen uitbreiding past in de groeistrategie van FrieslandCampina, route2020 en omvat de bouw van een productielocatie voor het maken van melkpoeder die geschikt is voor de productie van bepaalde types hoogwaardige kindervoeding voor kinderen/baby’s ouder dan 2 jaar. Met deze investering speelt FrieslandCampina in op de groeiende vraag vanuit de markt naar hoogwaardige kindervoeding.

Ook bereidt FrieslandCampina zich voor op het verdwijnen van het melkquotum in 2015. Daardoor verwacht de onderneming een toename van de hoeveelheid melk vanuit de leden melkveehouders. De nieuw te bouwen fabriek is ook geschikt om op de kortere termijn deze hogere melkaanvoer te kunnen verwerken tot melkpoeder.

De omwonenden van de productielocatie FrieslandCampina Domo in Borculo zijn tijdens een speciale bijeenkomst uitgebreid op de hoogte gebracht van de voorgenomen plannen en de te volgen procedures.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • FrieslandCampina, Ria van der Peet, T 033 – 713 2190
  • Gemeente Berkelland, Jan Dirk Focker, T 0545 – 250 205

 

 Locatie Borculo