FrieslandCampina ondertekent samenwerking met Agriterra

27 augustus 2012

Op maandag 27 augustus 2012 ondertekenden Kees Blokland, directeur Agriterra, en Frank van Ooijen, corporate director communication and sustainability affairs, een samenwerkingsovereenkomst. Al enige tijd werken Agriterra en FrieslandCampina samen in het kader van het Dairy Development Program. Met deze ondertekening wordt de samenwerking geformaliseerd en verder uitgebreid naar Zuidoost-Azië en Nigeria.

Agriterra zet zich in voor plattelandsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Ze zien de landbouwsector als de motor van de economie en ondersteunen daarom graag ondernemende boeren en tuinders. Op die manier werken ze aan groei en ontwikkeling en daarmee aan armoedebestrijding. Deze doelen passen perfect bij het Dairy Development Program van FrieslandCampina. Frank van Ooijen zegt hierover: ‘Door samen op te trekken in een MVO-partnership kunnen we elkaars werkzaamheden versterken. Met onze kennis over coöperaties, melkveehouderijen en het verwerken van melk bieden we waardevolle toegevoegde waarde. Agriterra biedt ons veel landenkennis en helpt ons met haar uitgebreide netwerk relaties op te bouwen en te behouden’.

Kennisoverdracht
Het initiatief om met Agriterra aan de slag te gaan kwam van Jan Drenthen, senior project manager, en Lieuwe Montsma, technological valorization manager. Jan en Lieuwe zijn al op ‘missie’ geweest met Agriterra. Ze hebben lokale melkveehouders bezocht en hun kennis overgedragen. Ze zien de formalisering als een goede stap en zien veel potentie in de combinatie van Agriterra en het Dairy Development Program. Ook Sybren Attema, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Dairy Development Progam, ziet de mogelijkheden.  ’Het programma helpt boeren in Azië en Afrika. Precies waar Agriterra al actief was en haar netwerk heeft. Een combinatie van de activiteiten van beide organisaties voelt dan ook als een logische stap. Met onze kennis kunnen Aziatische en Afrikaanse melkveehouders een stuk efficiënter produceren’.

Medewerkers en leden betrekken
Het plan is om medewerkers en leden van FrieslandCampina te betrekken bij het Dairy Development Program. Attema: ‘Jaarlijks zullen er zo’n vijftien vrijwilligers voor enkele weken naar Azië of Afrika gaan. Zodat er op een hele praktische manier kennisoverdracht plaatsvindt’.