FrieslandCampina borgt wereldwijd duurzaamheid in bedrijf en coöperatie

18 juli 2012

  • Ambitieus programma ‘duurzame melkveehouderij’ van start
  • Jaarlijks 45 miljoen euro voor weidegang; eerste weidemelkproducten op winkelschap
  • FSC-certificering voor gebruik duurzame verpakkingsmaterialen en inkoop duurzame soja, palmolie en energie
  • Daling energieverbruik met 1,6 procent 
  • Steunprogramma voor 40.000 kleine boeren in melkveehouderij in Zuidoost-Azië en Nigeria
  • ISO 26.000-verklaring voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • 5-jarige partnerovereenkomst met Nederlandse Rode kruis voor aanpak voedselzekerheid en ondervoeding

Royal FrieslandCampina heeft in 2011 wereldwijd belangrijke stappen gezet in het borgen van duurzaamheid. Zowel in de 26 landen waarin het bedrijf actief is als in de coöperatie met circa 14.400 melkveehouderij-bedrijven in Nederland, Duitsland en België. Het duurzaamheids-programma is een van de fundamenten onder de strategie route2020 die gericht is op groei en waardecreatie.

Cees ’t Hart, ceo Royal FrieslandCampina N.V.: ‘De behoefte aan nutriëntenrijk voedsel zal in de toekomst groeien. Melk en zuivel kunnen dan een belangrijke rol spelen. Uiteraard wel onder voorwaarde dat we ons inspannen om de milieuconsequenties van onze keten – broeikasgassen, water- en energieverbruik en aantasting van de biodiversiteit – verder te verkleinen.’

Draagvlak
2011 stond in het teken van het creëren van draagvlak onder de ledenmelkveehouders die zowel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling als hebben ingestemd met het ambitieuze programma van de duurzame melkveehouderij.

Piet Boer, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: ‘Onze leden die tevens eigenaar zijn van de Koninklijke FrieslandCampina N.V. zijn zelfstandige ondernemers, die zich met hun vakmanschap en kennis hebben verdiept in de thema’s klimaat & energie, diergezondheid, weidegang en biodiversiteit. Daarover hebben we het afgelopen jaar indringend gediscussieerd en belangrijke besluiten genomen die moeten bijdragen aan een duurzame melkveehouderij.’
Doelstellingen die worden nagestreefd voor 2020 zijn o.a. 30 procent minder broeikasgassen, gebruik van antibiotica terug naar niveau van 1999, 100 procent duurzaam gebruik van soja in veevoeders vanaf 2014 en handhaving van het huidige niveau van weidegang. Naast ondersteuning door training stimuleert FrieslandCampina weidegang door jaarlijks een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar te stellen. Melkveehouders die hun koeien minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag weiden ontvangen een bedrag van 0,50 euro per 100 kilo melk. In het voorjaar van 2012 is niet alleen Campina weidemelk, maar ook Milner weidekaas en Vifit en Optimel van weidemelk, in de winkel verkrijgbaar.

Inkoop duurzame grondstoffen
De onderneming heeft in heeft in 2011 belangrijke vervolgstappen gezet bij de duurzame inkoop van grondstoffen zoals soja(-schroot) ten behoeve van veevoer, palmolie, cacao en FSC-gecertificeerde verpakkingsmaterialen.
FrieslandCampina ontving de Productschap MVO-pluim voor haar inkoopbeleid van duurzame palmolie en voor Appelsientje de FSC-prijs voor het gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal. Er is nauw samengewerkt met leveranciers en klanten op duurzaamheidsgebied. Ook werd de ISO 26000-verklaring voor maatschappelijk verantwoord ondernemen verkregen.

Lokale initiatieven
Ook lokaal zijn er stappen gezet. Zo is gestart met de vermindering van suiker, zout en vet. Veel producten van FrieslandCampina zijn in light-variant beschikbaar. Ook is gestart met het ontwikkelen van een uniforme etikettering. De nieuwe standaard daarvoor zal in 2012 gereed zijn.

In Nederland draagt FrieslandCampina actief bij aan het JOGG-initiatief (Jongeren Op Gezond Gewicht). Ook werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Nederlandse Rode Kruis gericht op de aanpak van nutriëntentekorten onder vluchtelingen.

Het afgelopen jaar waren er in Nederland twee ongevallen met dodelijke afloop te betreuren. Deze hebben ertoe geleid dat veiligheid meer dan ooit de hoogste aandacht hebben van management en medewerkers.

Onderzoek en voorlichting
In Zuidoost-Azië is in samenwerking met een aantal gerenommeerde onderzoeksinstellingen gestart met een onderzoek naar voedingsgewoonten onder de naam SEANUTS. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar van 2012 gepresenteerd. In Thailand is bovendien gestart met een voorlichtingscampagne over zuivel. Gezondheidsteams bezochten 1.700 locaties met meer dan 500.000 bezoekers. Daarnaast werden op scholen 1.600 evenementen georganiseerd.

Het Dairy Development Program, het steunprogramma voor circa 40.000 kleine melkveehouderijbedrijven in Zuidoost-Azië en Nigeria, kreeg verder haar beslag.

Missie en visie
Milieuvraagstukken en sociale vraagstukken zijn onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van FrieslandCampina en zijn een voorwaarde voor de onderneming om in de toekomst te kunnen groeien. Als een van de leidende wereldspelers in zuivel streeft FrieslandCampina ernaar haar betrokkenheid te tonen bij de verantwoorde productie van zuivel en leiderschap te tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door actieve inzet op de gebieden van voedingswaarde & gezondheid, efficiënte en duurzame productieketens, ontwikkeling van melkveehouderij in Zuidoost-Azië en Afrika en duurzame melkveehouderij. Duurzaamheid is inmiddels een vast onderdeel van het interne opleidingsprogramma, dat o.a. wordt gegeven i.s.m. business school IMD in Lausanne en Ashridge University.

Het MVO-verslag 2011 Koninklijke FrieslandCampina is te downloaden via:
www.frieslandcampina.com/nederlands/responsibility/responsibility-reports.aspx