Merendeel leden FrieslandCampina zegt van plan te zijn koe in de wei te laten grazen

13 juli 2012

Bij een jaarlijkse peiling onder de melkveehouders van FrieslandCampina zegt 74,0 procent van de leden van plan te zijn hun koeien dit jaar in de wei te laten grazen. Van de leden kiest 8,0 procent voor deelweidegang. Daarmee komt het totaal aantal leden dat van plan is mee te doen aan weidegang op 82,0 procent. FrieslandCampina streeft ernaar om de weidegang op het huidige niveau te handhaven.

In Nederland is het aantal leden dat zegt deel te nemen aan weidegang gestegen met 1,4 procent naar 73,4 procent (2011: 72,0 procent). Van de Nederlandse leden kiest 7,9 procent voor deelweidegang. Van de Duitse leden laat 81,8 procent (2011: 74,0 procent) weten voor weidegang te kiezen en 8,4 procent voor deelweidegang. In België zijn de percentages respectievelijk 50,0 procent (2011: 58,0 procent) en 26,7 procent. Voor Nederland is de situatie stabiel gebleven en lijkt het erop dat veel leden vorig jaar hun voorkeur al hebben uitgesproken. Deelweidegang werd vorig jaar nog niet gemeten.

Piet Boer, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: ‘De leden-melkveehouders zijn ieder voor zich zelfstandige ondernemers en hebben uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Het is dus van belang dat deze ondernemers zelf hun keuzes kunnen maken die passen in hun bedrijfsontwikkeling. Dit gegeven is het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsprogramma en ook de keuze om al dan niet te kiezen voor een vorm van weidegang.’

Van alle FrieslandCampina leden kiest 14,4 procent ervoor om de koeien op stal te laten om uiteenlopende redenen. In Nederland 15,0 procent, Duitsland 7,3 procent en België 23,3 procent.

Weidegangtoeslag
FrieslandCampina stimuleert weidegang door middel van een weidegangpremie. De premie bedraagt 0,50 euro per 100 kg melk. Om de toeslag te ontvangen, moet een melkveehouder zijn melkkoeien gedurende minimaal 120 dagen per jaar, ten minste zes uur per dag in de wei laten grazen. Ook is er een regeling ontworpen voor deelweidegang. Deze geldt voor melkveehouders die niet voldoen aan de normen voor weidemelk, maar wel een kwart van de op het bedrijf aanwezige koeien minimaal 120 dagen per jaar in de wei laten grazen. FrieslandCampina heeft dit initiatief genomen omdat veel Nederlanders graag een grazende koe in het Nederlandse landschap zien.

Pas aan het eind van het jaar zal de definitieve balans worden opgemaakt. Qlip en buitendienstmedewerkers van FrieslandCampina controleren of een melkveehouder ook daadwerkelijk heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.