Garantieprijs juli 32 euro

2 juli 2012


De FrieslandCampina garantieprijs voor boerderijmelk van juli 2012 bedraagt 32 per 100 kilo melk. De garantieprijs van juli blijft hiermee op hetzelfde niveau als in juni.

De garantieprijs van juli blijft stabiel, omdat naar verwachting de uitbetalingsprijzen voor boerderijmelk nauwelijks zullen wijzigen. Reden hiervoor is dat juli wordt aangemerkt als vakantiemaand en daardoor de zuivelmarkt meestal ook rustig is. De vetprijs stijgt in juli 2012 naar 2,85 euro per kilo. De eiwitprijs daalt naar 6,52 euro per kilo (juni 2012 respectievelijk: 2,71 euro en 6,69 euro). De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit en is exclusief btw.

Garantieprijs per maand in euro, per 100 kilo melk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief btw

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

garantieprijs
per maand

cumulatief
gemiddelde

2012

2011

juli

32,00

33,86

38,00

36,76

juni

32,00

34,17

38,00

    36,55

mei

32,75

34,60

38,00

36,26

april

33,75

35,06

36,00

35,83

maart

34,25

35,50

36,00

35,77

februari

35,75

36,13

35,65

35,65

januari

36,50

36,50

35,65

35,65

2011

2010

december

37,50

36,88

35,65

32,39

november

37,25

36,82

35,65

32,10

oktober

37,00

36,78

34,65

31,74

september

36,25

36,76

33,75

31,42

augustus

37,25

36,82

33,75

31,13

Vet- en eiwitprijs per maand
in euro

Prijs per kilo vet

Prijs per kilo eiwit

2012

2011

2012

2011

juli

2,85

4,55

6,52

6,10

juni

2,71

4,42

6,69

6,26

mei

3,05

4,40

6,46

6,26

april

3,43

4,50

6,27

5,55

maart

3,74

4,29

6,02

5,82

februari

3,88

4,00

6,27

6,09

januari

4,01

4,02

6,32

6,06

2011

2010

december

4,36

4,07

6,16

5,98

november

4,49

4,12

5,94

5,94

oktober

4.54

4,05

5,80

5,74

september

4,54

4,14

5,59

5,39

augustus

4,64

3,85

5,77

5,76

Meer informatie
Toelichting melkprijssystematiek