Ceo’s Nederlandse multinationals roepen op tot daadkracht in Rio

20 juni 2012

Wereldleiders moeten in Rio de Janeiro op de duurzaamheidtop Rio+20 daadkracht tonen en concrete duurzame ontwikkelingsdoelen formuleren. Dat zegt de Dutch Sustainable Growth Coalition, een groep van Nederlandse multinationals, in een open brief, die medeondertekend is door Cees ’t  Hart, ceo Royal FrieslandCampina.

Het gaat daarbij om concrete doelen. Volgens de ceo’s moeten de door hen voorgestelde ‘Sustainable Development Goals’ voortbouwen op de ‘Millennium Development Goals’ van de Verenigde Naties uit 2000. Hierin zijn acht ontwikkelingsdoelen beschreven die een belangrijk ijkpunt zijn geweest om de wereld meer welvaart, welzijn en gelijkheid te brengen in 2015. Volgens de ceo’s moet er uiterlijk 2015 overeenstemming zijn over de precieze invulling van de ‘Sustainable Development Goals’, inclusief meetbare wereldwijde targets. Dit met het oog op volledige invoering in 2030. Van essentieel belang is dat er in de doelen ruimte is voor publiek-private samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Concrete doelen uitvoeren
De Nederlandse ondernemers roepen op tot daadkracht. Concreet geformuleerde doelen moeten worden uitgevoerd. Zo pleit de Dutch Sustainable Growth Coalition voor specifieke doelen op het gebied van (onder meer);

  • terugdringing van armoede
  • voedselzekerheid
  • vermindering van CO2 en watergebruik
  • het behoud van biodiversiteit
  • de bescherming van bossen
  • verhoging van gebruik van hernieuwbare energie
  • recycling
  • clean development mechanism
  • de kwaliteit van gezondheid