Groot verbond voor koe in de wei

19 juni 2012

Ruim vijftig partijen uit de voedselketen, waaronder FrieslandCampina, hebben de handen ineen geslagen om de koe in de wei te houden.
Zij hebben maandag 18 juni 2012 op een melkveebedrijf in Weesp het Convenant Weidegang ondertekend. Het is voor het eerst dat zoveel partijen zich uitspreken voor weidegang op melkveebedrijven.

De ondertekenaars van het Convenant Weidegang willen koeien zoveel als mogelijk weidegang bieden en zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. Daarvoor zet ieder zich vanuit zijn eigen rol in. De koe is kenmerkend voor het Nederlandse landschap en de burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien.

De ondertekenaars
Naast FrieslandCampina bevinden zich onder de ondertekenaars andere zuivelondernemingen, organisaties van melkveehouders, erfbetreders, retail, kaashandelaren, maatschappelijke organisaties, terreinbeherende organisaties, overheid, onderwijs en wetenschap. De groep erfbetreders bestaat onder andere uit voerleveranciers, banken, accountants, dierenartsen en fokkerij.

Het initiatief voor het convenant is genomen door de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. Het convenant staat open voor andere partijen die zich willen aansluiten bij de doelen van de ondertekenaars.