Herbenoeming coöperatiebestuurders Piet Boer, Jan Keijsers en Simon Ruiter

13 juni 2012

Piet Boer, Jan Keijsers en Simon Ruiter zijn herbenoemd als leden van het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De ledenraad van de zuivelcoöperatie heeft dit in haar vergadering van 12 juni 2012 besloten. De herbenoemingen gaan in op 19 december 2012.

De drie bestuursleden zijn aftredend en herbenoembaar volgens het rooster van aftreden van het bestuur. De herbenoeming geldt tevens voor hun functie als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Piet Boer
Piet Boer is sinds december 2011 voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen. Vanaf 1999 maakt hij deel uit van het bestuur. Sinds 1981 is hij lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Hij heeft een melkveebedrijf in Biddinghuizen.

Jan Keijsers
Jan Keijsers maakt sinds 2006 deel uit van het bestuur en de raad van commissarissen. Vanaf 1990 is hij lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Keijsers heeft een melkveebedrijf in Leende.

Simon Ruiter
Simon Ruiter is sinds 2006 lid van het bestuur en de raad van commissarissen. Sinds 1985 is hij lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina (en rechtsvoorgangers). Hij heeft een melkveebedrijf in Grootschermer.