Jaarrekening FrieslandCampina vastgesteld

27 april 2012

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft donderdag 26 april in zijn reguliere vergadering de jaarrekening 2011 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld.

De ledenraad heeft eveneens goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de jaarrekening over 2011 van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen.

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit 210 personen. Zij vertegenwoordigen de 21 districten van de zuivelcoöperatie in Nederland, Duitsland en België. In maart en april zijn de jaarcijfers in 78 districtsvergaderingen door bestuur en directie toegelicht en besproken met de leden-melkveehouders van de coöperatie.