FrieslandCampina en CRV gaan samenwerken voor verduurzaming melkveehouderij

8 februari 2012

FrieslandCampina en CRV bundelen hun krachten om melkveehouders te ondersteunen in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Op 8 februari tekenden de voorzitters van beide coöperaties hiertoe een intentieverklaring. Beide organisaties spelen hiermee in op de maatschappelijke ontwikkeling rond duurzame melkveehouderij en voedselproductie.

De essentie van de samenwerking is dat FrieslandCampina en CRV gaan onderzoeken op welke manier ze leden-melkveehouders hulpmiddelen kunnen bieden ter ondersteuning van het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Thema’s die daarbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
• Verantwoord diergeneesmiddelengebruik
• Verbeteren van de uiergezondheid
• Verbeteren van de klauwgezondheid
• Verbeteren mineralenbenutting

Proactief
In de loop van 2012 moet de samenwerking uitmonden in concrete initiatieven. CRV zou aan FrieslandCampina kengetallen beschikbaar kunnen stellen om leden-melkveehouders op managementgebied te ondersteunen. FrieslandCampina kan deze gegevens als input gebruiken voor bijvoorbeeld workshops die georganiseerd worden voor leden-melkveehouders die de uiergezondheid op hun melkveebedrijf willen verbeteren.
Verder verwachten beide coöperaties samen nieuwe managementinstrumenten te ontwikkelen en bestaande producten verder uit te bouwen.

Duurzaamheid hoog op de agenda
De samenwerking bevestigt de grote aandacht die beide coöperaties hebben voor duurzaamheid. Bij FrieslandCampina speelt duurzaamheid in de strategie route2020 een belangrijke rol. Met ingang van 2012 heeft FrieslandCampina duurzaamheid, voedselveiligheid en kwaliteit ondergebracht in Foqus planet, waarbij leden-melkveehouders onder meer informatie en ondersteuning krijgen aangeboden om de melkveehouderij verder te verduurzamen.

CRV is marktleider op het gebied van veefokkerij en managementondersteuning van rundveehouders. Hierbij besteedt CRV veel aandacht aan duurzaamheid en gezondheid in haar fokkerijbeleid en in de ontwikkeling van management-instrumenten.

FrieslandCampina en CRV kunnen vanuit hun marktpositie de gehele zuivelproductieketen overzien. Een proactief beleid op het gebied van duurzaamheid zien zij als een belangrijke voorwaarde om verdere maatschappelijke acceptatie te creëren.