Atsma: ambitieus duurzaamheidsbeleid FrieslandCampina

20 januari 2012

Voor het realiseren van de duurzaamheidsagenda van dit kabinet zijn inspanningen van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Staatssecretaris Atsma heeft zich op donderdagochtend 19 januari jl. door Cees ’t Hart, CEO Royal FrieslandCampina, uitgebreid laten informeren over hun inspanningen. Tijdens het werkbezoek aan het productiebedrijf FrieslandCampina Leeuwarden maakte de staatssecretaris kennis met de ondernemingsstrategie – route2020 – en het duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina.

Cees ’t Hart heeft de strategie en het duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina en de leden-melkveehouders nader toegelicht. Ook is stilgestaan bij de consequenties van het wegvallen van de melkquota in 2015. Na het gesprek bezocht de staatssecretaris de productielocatie van FrieslandCampina Leeuwarden waar gecondenseerde melk voor voornamelijk de export wordt geproduceerd.

Atsma toonde zich onder de indruk. “Deze zuivelonderneming behoort tot de wereldtop van de agro en foodsector. Hun duurzaamheidsagenda is ambitieus. Ambities die ik van harte steun, omdat ze bijdragen aan de ambitie van dit kabinet de omslag te maken naar een groene economie. Een economie waarin we verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en schaarse grondstoffen. Het is indrukwekkend wat FrieslandCampina doet om klimaat- en energieneutraal te zijn in 2020. Het duurzaamheidsbeleid voeren ze niet alleen in de eigen productiebedrijven, maar ze weten de hele keten mee te nemen. Van hun 14.800 leden/melkveehouders, tot de veevoersector en hun eigen toeleveranciers.”
Atsma constateert dat FrieslandCampina een hoopgevend toekomstperspectief schetst. “Heel begrijpelijk en terecht is hun wens om wel ruimte te houden voor ondernemerschap”, aldus Atsma na afloop van zijn werkbezoek.