Groei wereldbevolking biedt kansen aan jonge melkveehouders

14 januari 2012

Het voeden van de sterk groeiende wereldbevolking biedt volop kansen aan ondernemers in de melkvee- en zuivelsector. Naar verwachting zal met name de vraag naar nutriëntrijke voeding toenemen. “De beste kansen zijn er voor melkveehouders die binnen maatschappelijke randvoorwaarden kwaliteitsmelk produceren met een efficiënte benutting van mineralen en energie. Meer dan ooit hebben melkveehouders een krachtige zuivelcoöperatie nodig voor een sterke positie in de afzetmarkt.” Dat was op zaterdag 14 januari de boodschap van FrieslandCampina-voorzitter Piet Boer tijdens de FrieslandCampina Jongerendag. CEO Cees ’t Hart voegde er aan toe: “Food is hot, zuivel is cool en FrieslandCampina is de sleutel om daarvan te profiteren.”

‘The food challenge; de kansen voor jouw melk in de wereld’ was het thema van de dag, die ruim 800 melkveehouders trok.
“We kunnen voldoende voedsel produceren voor negen miljard mensen in de toekomst. Daar is wel innovatie en intensivering voor nodig. We moeten het voedsel vooral daar produceren waar dat het beste kan. U als Nederlandse melkveehouder heeft daar een groot voordeel”, hoorden de jonge melkveehouders van hoofdspreker Louise Fresco. Zij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van voeding en duurzaamheid in internationaal perspectief.  “Melk is al duizenden jaren een voedingsmiddel en is een belangrijke eiwitbron in de voeding. In de toekomst zouden er nieuwe mogelijkheden voor melk kunnen komen.”

Nutriëntenzekerheid
Ieder mens heeft voor zijn lichaam voldoende nutriënten nodig. Daarom gaat het volgens CEO Cees ’t Hart meer om nutriëntenzekerheid dan om voedselzekerheid. Zuivel heeft in dat opzicht een sterke positie, want melk bevat vele essentiële nutriënten. ’t Hart: “De koe produceert deze nutriëntrijke voeding uit gras en ander plantaardig materiaal dat wij als mens niet kunnen verteren.”
Coöperatievoorzitter Piet Boer benadrukt om die reden dat de beste kansen er zijn voor de ‘moderne kringloopmanager’, die energie en mineralen efficiënt benut voor de productie van melk. Vanzelfsprekend op een manier die sympathie geniet vanuit de samenleving.
Om melk om te zetten in geld heeft de melkveehouder een sterke marktpositie nodig. “Melkveehouders samen vormen die krachtige coöperatie. Dat betekent samen ideeën ontwikkelen en toepassen, samen financieren, samen marktposities innemen en uiteindelijk ook samen de vruchten plukken van succes”, aldus Piet Boer.

Kind aan huis in groeiregio’s
Tijdens de jongerendag hoorden de melkveehouders van managers van FrieslandCampina uit China, Nigeria, Rusland en de Benelux over de ‘food challenge’ in die specifieke regio’s.
“Wij zijn een wereldspeler en zijn kind aan huis in groeiregio’s. In Nigeria zijn we al meer dan 50 jaar actief en in Indonesië al zo’n 90 jaar”, aldus CEO Cees ’t Hart. Hij benadrukt dat FrieslandCampina alles in huis heeft om de kansen in de markt te benutten: “We kennen de mensen, we kennen hun voorkeuren en we zijn succesvol in het vermarkten van onze zuivel buiten onze thuismarkt. Concurrenten zien die kansen natuurlijk ook. Maar FrieslandCampina heeft naast jarenlange ervaring een unieke keten van gras tot glas. Die keten staat voor kwaliteit, voedselveiligheid en duurzaamheid. Onze strategie route2020 biedt een prima basis voor verdere waardegroei.”