Tex Gunning benoemd tot lid raad van commissarissen FrieslandCampina

14 december 2011

Tex Gunning (61) is per 14 december 2011 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van zuivelonderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Tex Gunning beschikt over een brede en internationale ervaring als bestuurder. Momenteel is hij in de executive committee van AkzoNobel verantwoordelijk voor Decorative Paints. Tevens is hij lid van de raad van commissarissen van TNT Express. Eerder heeft hij verschillende management functies vervuld bij Unilever en was hij CEO bij Vedior.

Gunning is de opvolger van Rob ter Haar die als commissaris statutair aftredend en niet herbenoembaar is. De raad van commissarissen van FrieslandCampina bestaat uit dertien leden. Negen van de leden zijn lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en vier leden zijn externe commissarissen.

Eerder is al bekend gemaakt dat per 14 december 2011 tot de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. toetreden de heren Sjoerd Galema en Hans Stöcker. Galema en Stöcker volgen Kees Wantenaar en Jorrit Jorritsma op, die statutair aftredend en niet herbenoembaar zijn.

Piet Boer is, in opvolging van de aftredende Kees Wantenaar, met ingang van 14 december 2011 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. en van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Jan Uijttewaal is gekozen als nieuwe vicevoorzitter van de raad van commissarissen en het bestuur van de coöperatie. Hij volgt als vicevoorzitter Piet Boer op. Peter Elverding is herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.