FrieslandCampina voert ISO 26000-richtlijn in

8 december 2011

Vandaag heeft CEO Cees ’t Hart van Royal FrieslandCampina tijdens de Green Today Beurs de ‘Statement Self Declaration NEN-ISO 26000:2010’ in ontvangst genomen uit handen van Thomas Zwiers, Sectormanager Food van Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Daarmee is FrieslandCampina een van de eerste bedrijven in Nederland die aan de hand van een zelfverklaring ISO 26000 heeft ingevoerd. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en biedt bedrijven ondersteuning voor implementatie van het MVO-beleid.

Het duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina is tot stand gekomen door overleg met de belangrijke stakeholders waaronder leden-melkveehouders, afnemers en NGO’s. Dat betekent dat de belangen van deze stakeholders in het MVO-beleid zijn meegewogen.

Richtlijn
De ISO 26000 richtlijn is gebaseerd op de zeven kernthema’s waar het MVO-beleid van een onderneming invulling aan zou moeten geven: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumentenbelangen en Maatschappijbetrokkenheid en -ontwikkeling. De richtlijn helpt duidelijkheid te verschaffen in de MVO principes, richtlijnen, prioriteiten en concepten en biedt handvatten voor implementatie van MVO-beleid. FrieslandCampina wil met de ISO 26000 invulling geven aan het aanwezige MVO-beleid en stakeholders actief hierover  informeren.

Externe verificatie
FrieslandCampina heeft er voor gekozen om haar zelfverklaring door een onafhankelijke externe partij te laten verifiëren. LRQA heeft de zelfverklaring van FrieslandCampina beoordeeld en vastgesteld dat deze is opgesteld conform de geldende richtlijn. “FrieslandCampina heeft hiermee MVO-beleid inzichtelijk gemaakt en komt hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte aan transparantie in de markt”, aldus Thomas Zwiers van LRQA.

Strategie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een essentieel onderdeel van de door FrieslandCampina in 2010 gelanceerde strategie ‘route2020’ waarbij FrieslandCampina streeft naar een klimaatneutrale groei in de gehele keten van koe tot consument. Speerpunten van het MVO-beleid van FrieslandCampina zijn Voedingswaarde & Gezondheid, Duurzame Melkveehouderij, Duurzame Productieketens en Ontwikkeling van de melkveehouderij in Azië & Afrika. Dat betekent dat FrieslandCampina zich onder meer als doel heeft gesteld tussen nu en 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen (ten opzichte van 1990), 20 procent minder water en energie te gebruiken en het inkomen van kleine melkveehouders in Zuidoost-Azië en Nigeria te verbeteren. FrieslandCampina steeg dit jaar van een 37ste naar een 20ste plaats op de Transparency Benchmark van het Ministerie van EL en I.