FrieslandCampina en Unilever starten gemeenschappelijk project op gebied van verduurzaming zuivelketen

11 november 2011

Zuivelonderneming FrieslandCampina en Unilever starten een gemeenschappelijk project met als doel de productieketen te verduurzamen. Belangrijke punten in de verdere verduurzaming van de zuivelketen zijn energieverbruik, hergebruik afvalstromen, de reductie van de CO2-footprint en diergezondheid & dierwelzijn. Het afgelopen jaar zijn twaalf melkveehouderijbedrijven, die lid zijn van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, beoordeeld op basis van de Unilever criteria voor duurzaamheid. Vóór maart 2012 zullen nog eens 112 melkveehouderijbedrijven worden beoordeeld. Unilever heeft, op basis van het voldoen aan haar duurzaamheidscriteria, het voornemen van FrieslandCampina duurzame zuivelingrediënten in te gaan kopen voor het einde van 2012.

Dirk-Jan de With, Vice-President Procurement Global Food Ingredients van Unilever: “Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden de duurzaamheid in onze productieketen verder te verbeteren. Het Unilever Sustainable Living Plan geeft aan dat we in 2020 alleen nog maar duurzaam geproduceerde agrarische grondstoffen willen inkopen. Ingrediënten op basis van zuivel behoort tot onze top tien van ingekochte grondstoffen. Wij zijn dan ook verheugd dat wij samen met FrieslandCampina die inkoop daadwerkelijk duurzaam kunnen gaan realiseren.”

Onafhankelijk auditor Control Union ondersteunt het beoordelingsproces. Op basis van de resultaten van de eerste beoordelingen zijn aanbevelingen gedaan om volledig aan de Unilever Sustainable Agriculture Code  te kunnen gaan voldoen. Die aanbevelingen zullen opgenomen worden in de criteria die in 2012 gehanteerd zullen gaan worden. De betrokken melkveehouderijbedrijven zullen jaarlijks middels een eigen verklaring moeten aangeven dat zij voldoen aan die criteria.

Roelof Joosten, Executive Director Ingredients van Royal FrieslandCampina: “We zijn verheugd dat wij als FrieslandCampina nu al kunnen voldoen aan de Unilever criteria voor duurzaamheid. Hierdoor kunnen we de eco-footprint in de totale productieketen verder terugbrengen.”

FrieslandCampina heeft bij de presentatie van zijn strategie route2020 aangekondigd haar groei tussen 2010 en 2020 klimaatneutraal te willen realiseren. Om dit te realiseren wordt nauw samenwerkt met de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (die zowel de melk leveren aan, als de eigenaren zijn van Koninklijke FrieslandCampina N.V.).

Duurzaamheidsthema’s hierbij zijn:

  • energie & klimaat
  • weidegang
  • biodiversiteit & landschap
  • diergezondheid & dierwelzijn