FrieslandCampina investeert fors in kindervoeding in Beilen en Bedum

24 oktober 2011

FrieslandCampina Domo gaat de komende jaren voor in totaal 130 miljoen euro investeren in uitbreiding van de productielocaties in Beilen and Bedum. Met deze investeringen is FrieslandCampina Domo in staat de productiecapaciteit van complete kindervoeding, en de daarvoor benodigde ingrediënten, de komende jaren te verdubbelen.

Voor FrieslandCampina Domo in Beilen bedraagt de investering 100 miljoen euro voor uitbreiding van de mengcapaciteit, een nieuwe droger en een nieuwe verpakkingslijn voor kindervoeding. Met deze investeringen kan beter ingespeeld worden op de groeiende vraag naar ingrediënten voor kindervoeding en de productie van complete kindervoeding. Daarnaast anticipeert FrieslandCampina Domo op toekomstige kwaliteitseisen die gesteld worden door klanten en door wetgeving. Met de uitbreidingen blijft het in de toekomst ook mogelijk een diversiteit aan kindervoedingproducten te produceren. In Bedum wordt 30 miljoen euro geïnvesteerd in opschaling van de verwerkingscapaciteit van de ontzoute wei ingrediënten.

Hiermee bouwt FrieslandCampina Domo haar leidende positie op het gebied van ontzoute wei eiwitten verder uit.
Herman Ermens, Managing director FrieslandCampina Domo:“Met deze investeringen helpen wij onze klanten om hun lange termijn groei in kindervoeding te realiseren.” Kindervoeding is één van de speerpunten van de strategie route2020 van FrieslandCampina. De groei komt onder meer voort uit een stijgende behoefte aan kwalitatief hoogwaardige kindervoeding, met name in Azië.
FrieslandCampina heeft ruim 75 jaar ervaring in kindervoeding. De melkveehouders van FrieslandCampina, zijn naast eigenaar ook de leveranciers van de belangrijkste grondstoffen voor kindervoeding. Het eigen kwaliteitssysteem Foqus met controle over de gehele keten zorgt ervoor dat FrieslandCampina Domo zowel ingrediënten als complete kindervoeding van een consistente hoge kwaliteit levert.

Op dit moment werken in de vestiging in Beilen ruim 500 personen. Dat zal de komende twee jaar toenemen tot ruim 600 personen. In Bedum, waar nu 72 mensen werken, komen er drie arbeidsplaatsen bij.
Naar verwachting zijn de investeringen in 2013 gereed.