FrieslandCampina ondersteunt proefprojecten mestvergisting op melkveebedrijven

5 oktober 2011

FrieslandCampina, energiebedrijf Essent en het groen gas productiebedrijf Nederlandse Groen Gas Maatschappij (NGGM) willen de komende twee jaar twee Biogas XL projecten realiseren. Het is de bedoeling dat bij twee melkveehouders van FrieslandCampina via kleinschalige (mono-)mestvergisting biogas wordt geproduceerd en vloeibaar gemaakt.

Het vloeibare biogas kan vervolgens worden ingezet als brandstof in de transportsector. Samen met de overheid worden mogelijkheden onderzocht om de vergunningsprocedure te verkorten en te vereenvoudigen. Op termijn is het doel om landelijk 125 van deze Biogas XL projecten te realiseren. Het grootste biogaspotentieel van Nederland is te vinden op de boerderij.

In de provincie Friesland is FrieslandCampina betrokken bij een project samen met melkveehouder Stokman in Koudum, vergistingsinstallatie-bouwer Host en netwerkbeheerder Enexus. Hier gaat het om een haalbaarheidsonderzoek voor de aanlevering van biogas door een aantal melkveehouderijbedrijven aan de productielocatie van FrieslandCampina Cheese in Workum.

Maandag 3 oktober heeft de minister van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen hiervoor een zogeheten ‘Green Deal’ gesloten met de betrokken partijen.