FrieslandCampina maakt zich hard voor koe in de wei

23 september 2011

Zuivelonderneming FrieslandCampina wil jaarlijks 45 miljoen euro beschikbaar gaan stellen voor de stimulering van weidegang van melkkoeien.
Leden-melkveehouders die lid zijn van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina en die hun melkkoeien weiden, komen in aanmerking voor een weidemelkpremie van 50 cent per 100 kilo melk. De zuivelonderneming gaat meer zuivelproducten op de markt brengen die gemaakt zijn van Nederlandse weidemelk. Het initiatief maakt deel uit van de duurzaamheidsagenda van FrieslandCampina. De financiële impuls van 45 miljoen euro geldt voor ten minste de periode van 2012 tot en met 2014.

FrieslandCampina wil vanaf 2012 de leden-melkveehouders die hun melkvee ten minste 120 dagen en minimaal zes uur per dag in de wei laten grazen, een weidegangpremie gaan bieden van 50 cent per 100 kilo melk. Momenteel ontvangen leden-melkveehouders die hun melkvee in de wei laten grazen, een vergoeding van 5 cent per 100 kilo melk. Hierdoor neemt voor een bedrijf dat jaarlijks 600.000 kilo melk levert, de vergoeding voor weidegang toe van 300 euro naar 3.000 euro per jaar. De hogere vergoeding is met name bedoeld als tegemoetkoming in de tijd en moeite die melkveehouders investeren in het weiden van hun melkkoeien.

FrieslandCampina zal het assortiment zuivelproducten met de garantie weidemelk van Nederlandse bodem verder gaan uitbreiden. Op deze wijze wil de onderneming klanten en consumenten in staat stellen een bewuste keuze te maken die nauw aansluit bij hun behoeften aan meer producten die op een duurzame wijze geproduceerd zijn.
FrieslandCampina brengt al sinds 2007 weidemelk op de markt, zoals dagverse zuivel onder de merken Campina en Campina Boerenland (biologische zuivel). De onderneming heeft concrete plannen om uiterlijk in 2012 het assortiment weidezuivel uit te breiden met bijvoorbeeld kaas (met een merk als Milner) en zuiveldranken als Optimel, Vifit en Goedemorgen. Ook supermarkten en andere klanten kunnen ten behoeve van hun huismerken zuivelproducten met weidemelkgarantie kopen.

In verband met de hogere weidegangpremie alsmede de kosten voor gescheiden ophalen en verwerking vraagt FrieslandCampina voor producten met een weidemelkgarantie een hogere prijs. Consumenten kunnen door hun keuze voor producten met weidemelkgarantie bijdragen aan het behoud van de koe in het Nederlandse landschap, een bijna klassiek beeld van Nederland dat zeer gewaardeerd wordt door consumenten.
Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat voor driekwart van de Nederlanders, weidegang van koeien belangrijk is als het om duurzame melkveehouderij gaat. Op de vraag waarom koeien in het weideseizoen naar buiten moeten, antwoordt 93 procent: “omdat dat beter is voor de koe.”

Cees ’t Hart, CEO van Koninklijke FrieslandCampina: “Het initiatief maakt deel uit van de brede duurzaamheidsagenda van FrieslandCampina. Wij komen met deze stimuleringsregeling tegemoet aan de grote behoefte die bestaat onder Nederlanders om koeien in het typische Nederlandse landschap met groene weiden te behouden. Ook onder supermarkten zien we dat de belangstelling voor het behoud van koeien in de wei toeneemt. Het is nu aan ons, onze leden, onze klanten en uiteindelijk de consumenten om dit initiatief tot een succes te maken.”

Naast weidegang zijn de andere thema’s binnen FrieslandCampina’s programma voor de duurzame melkveehouderij: energie & klimaat, mineralenkringloop, behoud natuur & biodiversiteit, dierenwelzijn & -gezondheid. Het duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouderij maakt deel uit van route2020, de strategie van FrieslandCampina.