Kennisgeving aan de houders van ledenobligaties-vrij FrieslandCampina

1 september 2011

Wijziging obligatievoorwaarden ledenobligaties-vrij en verlenging en wijziging van de liquiditeitovereenkomst van Koninklijke FrieslandCampina N.V. met Rabobank.

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina en oud-leden die behoren tot de zogenoemde besloten kring, kunnen op de interne markt ledenobligaties-vrij Koninklijke FrieslandCampina N.V. kopen en verkopen. Bij de introductie van de ledenobligaties-vrij in 2008 heeft een van de rechtsvoorgangers van Koninklijke FrieslandCampina N.V. een liquiditeitovereenkomst gesloten met Rabobank Nederland Participatiemaatschappij B.V. (‘Rabobank’) om (in beginsel) tot 15 oktober 2011 eventuele fricties tussen vraag en aanbod op de interne markt van de ledenobligaties-vrij weg te nemen. De Executive Board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft besloten om de liquiditeitovereenkomst met ingang van 15 oktober 2011 te verlengen voor een termijn van drie jaar en om een aantal wijzigingen aan te brengen in de liquiditeitovereenkomst met Rabobank en in de voorwaarden voor de houders van ledenobligaties-vrij FrieslandCampina.

Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen:

  • De limiet van deze faciliteit bij Rabobank wordt verlaagd van EUR 50 miljoen naar EUR 25 miljoen per jaar. Sinds 2008 is op enig moment maximaal voor een bedrag van ongeveer EUR 16 miljoen van deze liquiditeitfaciliteit gebruik gemaakt. Derhalve acht de Executive Board een verlaging van de faciliteit passend.
  • De vergoedingen aan Rabobank worden in verband met deze verlaging aangepast.
  • Rabobank krijgt het recht om de liquiditeitovereenkomst op te zeggen indien de totale nominale waarde van nieuw uit te geven ledenobligaties-vrij na de dag waarop de voorgestelde verlenging effectief wordt, meer dan EUR 100 miljoen bedraagt.
  • De renteopslag op de ledenobligaties-vrij ten opzichte van de zesmaands Euribor wordt (met terugwerkende kracht per 1 juni 2011) verhoogd met 0,5 procent (van 2,5 naar 3,0 procent). Deze wijziging van de obligatievoorwaarden was al eerder besloten en deze wijziging was al eerder gecommuniceerd.
  • De definitie van ‘prestatietoeslag’ is verduidelijkt.
  • Het adres van Koninklijke FrieslandCampina N.V  is gewijzigd naar het huidige adres, Stationsplein 4 te Amersfoort.