FrieslandCampina publiceert MVO-verslag 2010

15 juli 2011

FrieslandCampina heeft haar MVO-verslag 2010 gepubliceerd. Als uitvloeisel van de in 2010 geformuleerde ondernemingsstrategie route2020, is de FrieslandCampina MVO-missie, -visie en –strategie opnieuw geformuleerd. Voorop staat dat FrieslandCampina er naar streeft haar toekomstige groei op een klimaatneutrale manier te realiseren. Om dat uitdagende doel te bereiken is in 2010 volop gewerkt aan het verder vormgeven van de MVO-inspanningen en zijn op meerdere terreinen goede resultaten geboekt. Het verslag maakt melding van de inspanningen die in 2010 zijn gedaan, waaronder de inkoop van duurzame grondstoffen zoals palmolie, cacao en verpakkingsmaterialen, de groencertificaten van leden-melkveehouders van de coöperatie, maar ook van de nieuwe initiatieven die op stapel staan.

In het verslagjaar 2010 zijn daarnaast doelstellingen gerealiseerd, zoals de nieuwe gedragscode (Code of Conduct) en de klokkenluidersregeling; de implementatie van het Foqus Food Safety & Quality systeem, verbeterprogramma’s onder de paraplu van Continuous Improvement en de invoering van het performance management systeem. De inkoop van duurzame elektriciteit voor de productielocaties is een voortgaand proces. In 2010 is 22,5 procent van de elektriciteit in Nederland duurzaam ingekocht. Het streven is dat dit zal oplopen tot 100 procent in 2020.

Gehele zuivelketen
Cees ‘t Hart, CEO: ‘FrieslandCampina laat haar maatschappelijke meerwaarde tot uitdrukking komen door de gehele keten heen: bij het ontwikkelen van een duurzame melkveehouderij, bij de productie en het vermarkten van voeding die bijdraagt aan gezondheid en welzijn, bij het duurzaam verwerken van melk in onze productielocaties en door het steunen van boeren in de melkveehouderij in opkomende markten in Azië en Afrika. Het gaat niet alleen om verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen om onze milieubelasting te verkleinen, maar ook om het leveren van actieve bijdragen aan de samenlevingen waarin FrieslandCampina actief is.’

Vier pijlers
De MVO strategie van FrieslandCampina rust op vier pijlers. Twee daarvan, duurzame melkveehouderij en duurzame productieketens, zijn gericht op het voortdurend verminderen van de milieubelasting van onze activiteiten. De pijler voedingswaarde & gezondheid heeft vooral betrekking op het bestrijden van ondervoeding en obesitas. Met de vierde pijler, ontwikkeling van de melkveehouderij in Azië en Afrika, worden boeren in landen uit deze regio’s actief ondersteund. Het fundament van de MVO-strategie wordt gevormd door een actief medewerkersbeleid en de implementatie en borging van MVO in de gehele organisatie.