Sjoerd Galema en Hans Stöcker benoemd tot lid bestuur/raad van commissarissen FrieslandCampina

15 juni 2011


Sjoerd Galema (48, Nederlandse nationaliteit) en Hans Stöcker (47, Duitse nationaliteit) zijn door de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. benoemd tot lid van het bestuur van de coöperatie en daarmee tot lid van de raad van commissarissen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Galema en Stöcker vervullen de vacatures die gaan ontstaan doordat Jorrit Jorritsma en Kees Wantenaar volgens het rooster van aftreden van het bestuur aftredend en niet herbenoembaar zijn.
De ledenraad van FrieslandCampina heeft op 15 juni besloten om Galema en Stöcker te benoemen tot lid van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Zij treden in functie als lid van het bestuur per 14 december 2011 en zullen per die datum tevens toetreden als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Galema heeft samen met zijn echtgenote een melkveebedrijf in Hartwerd (Friesland). Hij bekleedde eerder diverse bestuurlijke functies in de melkveehouderij. Sinds 2007 is Galema lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland. Hij zal binnen afzienbare tijd deze functie neerleggen.
Stöcker heeft een melkveebedrijf in Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen). Momenteel is hij voorzitter van het district Rheinland/Bergisches Land van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Bij rechtsvoorgangers van FrieslandCampina vervulde Stöcker gedurende langere tijd diverse bestuurlijke functies. Verder is hij momenteel voorzitter van de zuivelbranche-organisatie Landesvereinigung für die Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen.

Zuivelcoöperatie en onderneming
Ruim 14.000 leden-melkveebedrijven in Nederland, Duitsland en België zijn lid van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. houdt alle aandelen van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. Het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina is voltallig onderdeel van de raad van commissarissen van de onderneming FrieslandCampina. Naast deze negen leden die afkomstig zijn uit het bestuur, telt de raad van commissarissen vier externe leden.

Procedure
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., die bestaat uit 210 door de leden-melkveehouders gekozen vertegenwoordigers, benoemt de bestuursleden, op bindende voordracht van de coöperatieraad. De coöperatieraad bestaat uit de voorzitters van de 21 districten van de coöperatie. Deze voordracht wordt voorbereid door een selectiecommissie, op basis van een open sollicitatieprocedure voor de leden-melkveehouders.

Lees meer over de selectieprocedure op de corporate website www.frieslandcampina.com > over ons > Coöperatie en veehouders > Structuur coöperatie > Bestuur