Besluiten ledenraad FrieslandCampina – 2011

26 april 2011

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft vandaag in zijn reguliere vergadering besluiten genomen over het jaarverslag 2010 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en het jaarverslag 2010 van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

De ledenraad heeft de jaarrekening 2010 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld. In Nederland, Duitsland en België telt de coöperatie circa 14.800 leden-melkveebedrijven. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is eigenaar van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarrekening Koninklijke FrieslandCampina N.V.
De ledenraad heeft eveneens goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de jaarrekening 2010 van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen. De jaarrekening van Koninklijke FrieslandCampina N.V. wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Deze rol wordt vervuld door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De ledenraad van de coöperatie heeft conform de statuten van de coöperatie dit bestuursbesluit nu goedgekeurd.

De ledenraad
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. bestaat uit 210 personen. Zij vertegenwoordigen de 21 districten van de zuivelcoöperatie (tien ledenraadsleden per district). De leden-melkveehouders in een district kiezen de ledenraadsleden van hun district.