Nieuwe initiatieven Essent, melkveehouders en FrieslandCampina voor verdere verduurzaming zuivelketen

15 maart 2011

FrieslandCampina gaat, in samenwerking met Essent, in 2012 20 procent van haar energieverbruik in Nederland verduurzamen met groene elektriciteit, waarvan een groeiend deel is opgewekt door aangesloten eigen melkveehouders. Dit jaar is er sprake van 15 procent, dat deels door melkveehouders is opgewekt en via Essent aan FrieslandCampina is geleverd. Om melkveehouders beter te kunnen begeleiden bij projecten op het gebied van duurzame energie, hebben Essent en FrieslandCampina vandaag een internettoepassing van het EnergieContactPunt in gebruik genomen.

De genoemde initiatieven vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst die Essent en FrieslandCampina vorig najaar hebben gesloten, in het kader van de doelstelling van FrieslandCampina om in 2020 100 procent van haar energieverbruik in Nederland te hebben verduurzaamd. Enkele tientallen melkveehouders hebben er al voor gekozen om duurzame energie aan Essent te leveren.

EnergieContactPunt voor begeleiding van melkveehouders
Om melkveehouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten in duurzame energie hebben Essent en FrieslandCampina vorig najaar al het EnergieContactPunt opgericht. In aansluiting hierop is nu de website EnergieContactPunt online ontwikkeld door Essent. Deze website helpt melkveehouders in hun oriëntatie op de productie van duurzame energie. EnergieContactPunt online biedt gedetailleerde informatie over de productie van zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa en de leveringsmogelijkheden op het net. Verder kunnen melkveehouders op de site aan de slag met rekenmodellen.
EnergieContactPunt online is voor FrieslandCampina-veehouders bereikbaar via melkweb, de ledenwebsite van FrieslandCampina.

Levering energie en groencertificaten
Komt het concreet tot een project, dan kunnen melkveehouders de elektriciteit via Essent aan hun eigen zuivelonderneming FrieslandCampina leveren. Voor deze levering krijgen de veehouders de energieprijs (per kWh of m3), vermeerderd met een prijs voor de groencertificaten (garanties van oorsprong). Op grond van de regelgeving ontvangen veehouders deze groencertificaten omdat ze groene energie produceren.