Video-impressie 140 bijeenkomsten met 6.000 melkveehouders over duurzaamheid in de melkveehouderij

7 maart 2011


‘Duurzaamheid in de melkveehouderij. Denk mee, doe mee’. Onder dat motto organiseerde FrieslandCampina in Nederland, Duitsland en België in januari en februari 140 bijeenkomsten voor de leden-melkveehouders. 6.000 mensen waren present. In discussiegroepjes dachten ze mee over de ontwikkeling van het duurzaamheidsconcept voor melkveehouders, waarvan FrieslandCampina de eerste fase op 1 januari 2012 wil invoeren. Ook waren er bijeenkomsten over energiebesparing en excursies naar melkveebedrijven die duurzame energie produceren. 

Bekijk de video-impressie over de themabijeenkomsten op UwZuivel, het YouTube-kanaal van FrieslandCampina.

Bekijk de video-impressie over energiebesparing en productie van duurzame energie op melkveebedrijven, op UwZuivel, het YouTube-kanaal van FrieslandCampina.

Duurzaamheid in de hele productieketen voor zuivelproducten is belangrijk voor het realiseren van ontwikkelingskansen voor melkveehouders en de strategie route2020 van FrieslandCampina.
Belangrijke duurzaamheidsaspecten voor melkveehouders zijn energiebesparing en productie van duurzame energie, de gezondheid en welzijn van koeien, zorg voor natuur, milieu en landschap en weidegang.

Verbeteringen realiseren, ook in technisch-economisch opzicht
De bijeenkomsten met de leden-melkveehouders over het duurzaamheidsconcept, gingen over de vraag hoe inzichtelijk gemaakt kan worden hoe melkveebedrijven op de diverse duurzaamheidsaspecten al scoren en welke adviezen en ondersteuning ze nodig hebben om verbeteringen te kunnen realiseren, ook in technisch-economisch opzicht. “Insteek is dat het bewust bezig zijn met een duurzame wijze van produceren samen moet kunnen gaan met kostprijsbeheersing, wat ook nodig is gezien de internationale concurrentieverhoudingen. Neem gezondheid en welzijn van koeien, bijvoorbeeld als het gaat om uiers en klauwen. Dat is een belangrijk duurzaamheidsaspect en tegelijkertijd een onderdeel van de bedrijfsvoering waar melkveehouders veel mee bezig zijn. Om te komen tot effectieve instrumenten, die praktisch toepasbaar zijn in uiteenlopende bedrijfssituaties, hebben we de denkkracht en ervaring van onze leden-melkveehouders hard nodig, ook voor toepassing in Duitsland en België. De inbreng van onze leden is essentieel voor het duurzaamheidsconcept waarvan we de eerste fase per 1 januari 2012 werkend willen hebben”, aldus Atze Schaap, directeur Coöperatieve Zaken bij FrieslandCampina, in een eerdere toelichting. “Het duurzaamheidsconcept moet melkveehouders helpen om gericht met duurzaamheid aan de slag te gaan.”

Rapportage van bevindingen
De bijeenkomsten vonden plaats in de 21 districten van de coöperatie. Elke districtsraad, die bestaat uit de door de leden in dat district gekozen vertegenwoordigers, maakt een rapportage van de bevindingen tijdens de discussie met de leden in het eigen district. Leden in een district kunnen de rapportage van de districtsraad inzien. De rapportages van de 21 districtsraden vormen samen de totaalrapportage, bezien over het hele werkgebied van de coöperatie FrieslandCampina. Deze totaalrapportage is belangrijk voor de daadwerkelijke invulling van het duurzaamheidsconcept.
Naast de 140 door FrieslandCampina geplande bijeenkomsten met de eigen leden, zijn vertegenwoordigers van FrieslandCampina de afgelopen tijd ook op andere plaatsen present geweest om met melkveehouders van gedachten te wisselen over duurzaamheid. Zo was FrieslandCampina-voorzitter Kees Wantenaar woensdagavond 2 maart in Heerenveen tijdens de discussiebijeenkomst van het ‘Betrokken ledenplatform’, een groep FrieslandCampina-melkveehouders die kritisch is over de wijze waarop FrieslandCampina het duurzaamheidsdebat voert en het belang dat het bestuur heeft gegeven aan weidegang. Bestuurslid Wunnekink sprak op bijeenkomsten van de veevoercoöperatie ForFarmers en Jan-Willem Straatsma, manager duurzame veehouderij, verleende zijn medewerking aan een duurzaamheidsdag van landbouworganisatie ZLTO.

Praktijktest voor prototype
Op basis van alle ideeën van de melkveehouders wordt in het voorjaar een prototype van het duurzaamheidsconcept ontwikkeld, dat in de zomer in de praktijk getest gaat worden. Aan het einde van de zomer komt het bestuur met de uitgewerkte voorstellen voor de eerste fase van het duurzaamheidsconcept, dat per 1 januari 2012 van kracht wordt. Die eerste fase wordt in het najaar van 2011 met de leden van de coöperatie besproken. Daarna vindt de besluitvorming plaats.