Emmo Meijer nieuwe Corporate Director Research & Development FrieslandCampina

4 februari 2011


Emmo Meijer wordt per 1 april 2011 benoemd tot Corporate Director Research & Development bij zuivelonderneming FrieslandCampina. Meijer volgt Toon van Hooijdonk op die per 30 april 2011 zijn functie na een lange en succesvolle carrière neerlegt. Meijer zal zich richten op de veranderingen in R&D die nodig zijn om de strategie route2020 te bewerkstelligen.


Emmo Meijer (59) volgde zijn opleiding Chemie in Amsterdam (Vrije Universiteit), alwaar hij in 1979 promoveerde. In hetzelfde jaar trad hij in dienst van DSM. In verschillende functies in research en business management speelde hij een belangrijke rol in de transformatie van DSM naar een meer life sciences georiënteerde firma. In 2001 werd hij de eerste Chief Technology Officer van DSM. Sinds 2005 is hij werkzaam voor Unilever als Senior Vice-President met aanvankelijk de wereldwijde verantwoordelijkheid voor Foods R&D, later uitgebreid naar R&D in zijn geheel en vervolgens Strategy, rapporterend aan de CEO. Daarnaast is hij actief als parttime hoogleraar (TUE), voorzitter van de Netherlands Academy of Technology and Innovation, directeur van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter van de Energie Advies Commissie, voorzitter van het Top Institute Food and Nutrition, voorzitter stuurgroep FND en lid van verschillende Nederlandse en Europese organisaties op het gebied van life sciences. Verder was hij onder meer voorzitter van NWO-Chemische wetenschappen en (vice-)voorzitter van DPI. Sinds 2003 is hij erelid van de KNCV.

Toon van Hooijdonk (63) werkte ruim 25 jaar voor FrieslandCampina en rechtsvoorgangers en bekleedde diverse R&D functies. Naast zijn werk voor FrieslandCampina is Van Hooijdonk hoogleraar Zuivelkunde aan de Wageningen Universiteit (WUR) en bekleedt hij diverse bestuursfuncties. Zo is Van Hooijdonk bestuurslid van de stichting Food Valley, van het Global Dairy Platform en van het Top Institute Food and Nutrition. Daarnaast heeft hij zitting in de Technologie en Innovatie Commissie van VNO-NCW en is hij voorzitter van het NZO Committee Nutrition. Eerder werkte hij bij Unilever Research in Engeland en NIZO Food Research. Van Hooijdonk blijft als wetenschappelijk adviseur verbonden aan FrieslandCampina.