Zuivelsector wil in 2020 energieneutraal zijn

2 februari 2011

De Nederlandse zuivelsector heeft het concept voor een klimaatneutrale stal ontwikkeld, dat is gepresenteerd op de Grüne Woche in Berlijn. De klimaatneutrale stal is voorzien van zonnepanelen en biovergisters waarmee melkveehouders energie kunnen leveren aan zuivelfabrieken of woonwijken. De natuurlijke behoeften van de koe staan centraal, zodat de koeien zoveel mogelijk buiten kunnen lopen.

“Met de klimaatneutrale stal zetten we een nieuwe stap in de verduurzaming van onze sector”, zegt Tjeerd de Groot, directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. De NZO vormt samen met LTO Nederland de Duurzame Zuivelketen. Doelstelling is dat melkveebedrijven en zuivelondernemingen in 2020 energieneutraal zijn.

Voorbeeldbedrijven
Om energieneutraal te zijn, moet alle benodigde energie door de bedrijven zelf worden opgewekt. Om dat te bereiken wordt het nieuwe concept op een aantal voorbeeldbedrijven toegepast, waarna de stal verder wordt ontwikkeld voor toepassing in de brede praktijk.
“Het is de bedoeling dat we de kennis en ervaring die we met deze innovatie opdoen, straks op alle melkveebedrijven kunnen toepassen. Melk is de groene motor. Wij zijn als sector graag bereid om daarin te investeren; we hopen dat ook de overheid een bijdrage wil leveren”, zegt Siem Jan Schenk, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Bijdrage van de overheid
De Duurzame Zuivelketen vraagt van de overheid onder andere een bijdrage via de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Energie. Zelf investeert de Nederlandse zuivelsector jaarlijks 250 miljoen euro in verduurzaming.

De Duurzame Zuivelketen is een initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland. Zij willen in 2020 energieneutraal zijn. Andere doelstellingen zijn 30procent energiebesparing en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30procent ten opzichte van 1990. Het economisch belang van de zuivel is groot: de Nederlandse zuivelsector draagt voor zes procent bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans.

Leden-melkveehouders FrieslandCampina
Veel leden-melkveehouders van FrieslandCampina zijn al actief op het gebied van duurzaamheid. Het bestuur van FrieslandCampina wil dat álle leden-melkveehouders doelgericht met duurzaamheid aan de slag gaan en dat de prestaties van alle leden inzichtelijk worden. Hoe de leden op hun eigen bedrijf invulling kunnen geven aan duurzaamheid, dat staat nog open. Daarover is maandag 17 januari een gespreksronde met de leden-melkveehouders gestart.