Ook geen afwijkingen in tweede serie monsters boerderijmelk oostelijk deel Hoekse Waard en zuidelijk deel Dordtse eiland

20 januari 2011

Ook in de tweede serie onderzochte melkmonsters van de melkveebedrijven in het oostelijk deel van de Hoekse Waard en het zuidelijk deel van het Dordtse eiland zijn geen afwijkingen in de melk gevonden. Alle onderzoeksuitslagen liggen ruim onder de wettelijke normen.

Donderdag 20 januari zijn de uitslagen van de tweede serie analyses van de melkmonsters bij de melkveebedrijven bekend geworden. De monsters zijn geanalyseerd op dioxinen, PCB’s en zware metalen zoals lood, cadmium en arseen. Op 14 januari was al bekend gemaakt dat in de eerste serie monsters geen afwijkingen zijn gevonden. De analyses zijn uitgevoerd door onderzoeksinstituut Qlip in Leusden, dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van analyses in melk. De uitslagen van de analyses zijn door FrieslandCampina ter beschikking gesteld aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Naar aanleiding van de goede uitslagen heeft FrieslandCampina besloten de melk van de melkveehouders in het betrokken gebied vanaf zaterdag 22 januari weer normaal op te halen en te gaan verwerken. Als gevolg van de brand in Moerdijk op 5 januari heeft FrieslandCampina uit voorzorg de melk van 15 melkveebedrijven uit het oostelijk deel van de Hoekse Waard en het zuidelijke deel van het Dordtse eiland apart opgehaald, apart verwerkt tot melkpoeder en vooralsnog niet op de markt gebracht.