Geen afwijkingen in boerderijmelk oostelijk deel Hoekse Waard en zuidelijk deel Dordtse eiland

14 januari 2011

In geen van de onderzochte melkmonsters van de melkveebedrijven in het oostelijk deel van de Hoekse Waard en het zuidelijk deel van het Dordtse eiland zijn afwijkingen gevonden. Alle onderzoeksuitslagen liggen ruim onder de wettelijke normen.

Als gevolg van de brand in Moerdijk (Nederland) op 5 januari heeft FrieslandCampina uit voorzorg de melk van 15 melkveebedrijven uit het oostelijk deel van de Hoekse Waard en het zuidelijke deel van het Dordtse eiland niet op de markt gebracht. Van de boerderijmelk zijn monsters genomen en onderzocht.

Vrijdag 14 januari zijn de onderzoeksuitslagen van deze eerste serie melkmonsters van de melkveebedrijven bekend geworden. De monsters zijn geanalyseerd op dioxinen, PCB’s en zware metalen zoals lood, cadmium en arseen. De analyses zijn uitgevoerd door onderzoeksinstituut Qlip in Leusden, dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van analyses in melk. De uitslagen van de analyses zijn door FrieslandCampina ter beschikking gesteld aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Eind volgende week verwacht FrieslandCampina de onderzoeksresultaten van een tweede serie monsters van de boerderijmelk uit het betreffende gebied. Uit voorzorg blijft FrieslandCampina de melk uit het gebied apart ophalen en verwerken tot melkpoeder. De melkpoeder wordt apart gehouden en vooralsnog niet op de markt gebracht.