FrieslandCampina investeert in schaalvergroting en sluit twee vestigingen

24 november 2010

Zuivelonderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft het voornemen 47 miljoen euro te investeren in verbetering van de efficiency in haar kaaslocaties in Workum, Marum, Balkbrug, Gerkesklooster en Leerdam. De kaaslocaties in Varsseveld en Leerbroek zullen worden gesloten. In de vestigingen in Marum en Gerkesklooster wordt het aantal functies gereduceerd. Alle genoemde locaties bevinden zich in Nederland. Als gevolg van deze maatregelen vervallen er in totaal 159 arbeidsplaatsen en ontstaan er 52 nieuwe arbeidsplaatsen. Vanmiddag zijn de medewerkers op de betrokken locaties geïnformeerd over de plannen. De medezeggenschapsorganen zijn om advies gevraagd. De vakbonden zijn eveneens geïnformeerd.

Piet Hilarides, COO Cheese & Butter van Royal FrieslandCampina: “Doel van de maatregelen is onze internationale concurrentiepositie met kaas verder te verbeteren. Kostenverlaging in de productie van kaas door schaalvergroting en efficiëntieverbetering is onderdeel van onze strategie route2020. Helaas heeft dit voornemen gevolgen voor een aantal medewerkers. We zullen ons inspannen de medewerkers die hun baan verliezen te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan, binnen of buiten FrieslandCampina.”

De directie van FrieslandCampina heeft het voornemen de kaasproductielocatie in Varsseveld in het vierde kwartaal van 2012 te gaan sluiten. Hierbij komen de 65 arbeidsplaatsen (55 fte in dienst en 10 uitzendkrachten) te vervallen. In Varsseveld worden ronde Goudse kaas, vierkante Goudse en Edam broodkaas geproduceerd. Het productievolume bedraagt circa 34.000 ton kaas. De vraag uit de markt naar deze typen kaas neemt af. Daarentegen neemt de vraag naar Goudse kaas in euroblokformaat toe. In de productielocatie in Workum wordt voor 31 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit. De totale productiecapaciteit van de locatie in Workum neemt hierdoor toe van 65.000 naar 115.000 ton kaas. In Workum neemt het aantal arbeidsplaatsen toe met 21 tot 136. De uitbreiding moet in het derde kwartaal van 2012 zijn afgerond.

Binnen FrieslandCampina bestaat voor kleine Goudse kaas een overcapaciteit op het gebied van kaasveredeling (het laten rijpen van de kazen) en kaasverpakking. De directie heeft dan ook het voornemen de kaasveredelings- en kaasverpakkingslocatie in Leerbroek medio 2011 te gaan sluiten. Hierdoor komen de 24 arbeidsplaatsen (23 fte in dienst, 1 uitzendkracht) te vervallen. De kaasveredelingsactiviteiten worden verplaats naar Gerkesklooster en de kaasverpakkingsactiviteiten naar Leerdam.

Bij FrieslandCampina in Gerkesklooster wordt 530.000 euro geïnvesteerd en ontstaat er 1 nieuwe arbeidsplaats in de kaasveredeling. Als gevolg van het verplaatsen van de verpakkingsactiviteiten van Gerkesklooster naar Leerdam verdwijnen er echter 4 arbeidsplaatsen in Gerkesklooster. Bij FrieslandCampina in Leerdam komen er 3 arbeidsplaatsen bij, waardoor het totaal per einde 2012 komt op 275. In Leerdam zal voor 270.000 euro worden geïnvesteerd in uitbreiding van de verpakkingscapaciteit.

In de kaasproductielocatie in Marum wordt in 2011 12 miljoen euro geïnvesteerd in verdere automatisering in de opslag en veredeling van Edammer kaas. Het aantal arbeidsplaatsen zal hierdoor afnemen van 66 (52 fte en 14 uitzendkrachten) naar 23.

In de kaasproductielocatie in Balkbrug wordt in 2011 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit met 9.000 ton naar in totaal 57.000 ton kaas. Het aantal arbeidsplaatsen neemt hierdoor toe met 4,5 (verpakking en expeditie) tot in totaal 111.

Sociale gevolgen
Op de betrokken vaste medewerkers in Nederland is het Sociaal Plan van FrieslandCampina van toepassing. In Nederland zouden door dit voornemen 159 van de 7.100 arbeidsplaatsen komen te vervallen en 52 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. FrieslandCampina zal zich maximaal inspannen om een voor werknemer en werkgever passende nieuwe functie te vinden. Bij voorkeur binnen FrieslandCampina maar, als die mogelijkheid niet binnen redelijke termijn kan worden ingevuld, ook buiten de onderneming.

In december 2009 maakte FrieslandCampina bekend zes locaties (Elsterwerda en Kalkar in Duitsland, Tilburg, Dronrijp (kaas), Drachten in Nederland en Klerken in België te willen gaan sluiten in 2011 en 2012. Hierbij komen 624 arbeidsplaatsen te vervallen.