IDF introduceert gezamenlijke aanpak om uitstoot broeikasgassen door zuivelsector terug te dringen

18 november 2010

Alle bedrijfstakken staan voor de uitdaging hun uitstoot van broeikasgassen te meten en te verlagen. Dus ook de landbouw en de voedingsindustrie. De zuivelsector heeft via de internationale brancheorganisatie IDF een gezamenlijke aanpak gepubliceerd om haar klimaatagenda te realiseren en haar voetafdruk te verkleinen.

De nieuwe methode is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en de huidige internationale normen. Met deze methode kunnen partijen in de zuivelsector over de hele wereld consistente en vergelijkbare gegevens produceren over hun uitstoot van broeikasgassen, ofwel hun ‘voetafdruk’. Dit maakt doeltreffend management en effectieve emissiereductie in de sector mogelijk.

Samenwerking met de FAO en SAI
De richtlijn is ontwikkeld onder leiding van de vaste commissie voor milieu van de IDF. Deze heeft daarbij nauw samengewerkt met de Wereldvoedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het platform voor duurzame landbouwinitiatieven (SAI).

Sophie Bertrand stond aan het hoofd van het IDF-team dat de richtlijn heeft ontwikkeld: “Het ontwikkelingsproces was zeer bemoedigend: er waren wetenschappers en praktijkmensen van een groot aantal belangrijke organisaties bij betrokken. Er is voor de richtlijn een indrukwekkende hoeveelheid werk verzet. We hebben een jaar lang informatie uitgewisseld, artikelen geschreven en gebeld. Het gevolg is een zeer gedegen richtlijn. Alle betrokkenen waren uiterst bereidwillig en gemotiveerd.”

Gevolgen voor de zuivelsector
De voorzitter van de IDF, Richard Doyle, zegt het volgende over de nieuwe richtlijn: “Ik hoop dat de publicatie door de IDF van een nieuwe manier om de levenscyclus van zuivelproducten te analyseren gevolgen zal hebben voor iedereen in de zuivelsector en voor alle zuivelbedrijven wereldwijd.”

Doyle: “IDF heeft milieubeleid actief de hoogste prioriteit gegeven. In 2008 hebben we een beleidsplan ontwikkeld dat speciaal gericht was op het milieu en op de noodzaak om op dat gebied verdere initiatieven te ontplooien. De nieuwe richtlijn is het tastbare resultaat van die beslissing. Het is een enorm project dat vele jaren zal vergen, en ik moedig iedereen in de sector aan de nieuwe richtlijn over te nemen en toe te passen.”

Speciale website
De IDF heeft een speciale website voor gebruikersondersteuning en promotie van de nieuwe richtlijn in het leven geroepen: http://www.IDF-LCA-guide.org. De – uitsluitend Engelstalige – website geeft de gronden voor en de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn en natuurlijk kan de tekst er worden gedownload. Verder vindt de bezoeker er interviews met partijen uit de zuivelsector over het belang van de richtlijn voor hun bedrijfsvoering.

Gebruikers van de richtlijn kunnen op de site terecht met vragen en problemen, bijvoorbeeld bij de veelgestelde vragen (FAQ’s). Naarmate meer mensen en bedrijven over de hele wereld de richtlijn gaan gebruiken, zal de website uitgroeien tot een hulpmiddel voor ‘best practice’, de beste manier om de richtlijn in praktijk te brengen, bijvoorbeeld via case studies en ander praktisch advies.